Matka Boga. Matka Jezusa. Przez Nią Bóg przyszedł w Ciele ludzkim na Świat. Tą samą drogą – właśnie przez Nią – człowiwk powinien iść do Boga. Jezus w Jej łonie był od Niej całkowicie zależny. Tak i my idąc do Boga powinniśmy się zanurzyć w taką zależność bez żadnych zastrzeżeń.

Weź Mamo i przyjmij całą wolność moją, wolę moją, Pamięć i rozum. Weź to wszystko co mam i posiadam. Z ręki Boga przez Twoje dłonie to wszystko otzrymałem. Bogu przez Twe ręce pragnę to oddać. Ty która znasz wolę Ojca rozporządzaj tym wszystkim. Przynieś mi tylko Miłość i Łaskę a one w zupełności mi wystarczą.