Tagi

, , , , , , , , , , , , ,

TYDZIEŃ 1

Grzech – wydarza się mnie. I to na moje wybory mam największy wpływ. Nie pomogę innym walczyć z grzechem, jeśli sam nie przejdę drogi walki wewnętrznej i nie nauczę się pokonywać pokus:

Jezus opowiedział uczniom przypowieść: „Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku», gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata”. (Łk 6,39-42)

Obłuda i pycha. Wyniosłość ponad innych. Wydaje się, że to właśnie był przedmiot grzechu aniołów.

(Kol 1,15-20) Bóg panuje nad światem widzialnym i niewidzialnym. Nad ludźmi i aniołami. On stworzył wszystko – byty widzialne i niewidzialne. Aniołowie maja ten niezwykły przywilej, że mogą Go oglądać twarzą w twarz. Bóg zapewne podzielił się z nimi swoim niezwykłym zamysłem, swoim niesamowitym projektem. Połączenie ducha i materii – skonstruowanie człowieka. A potem Chrystus, Jego Syn ma się zespolić z naturą ludzką.

To prowadzi do jednej niewygodnej dla części aniołów reperkusji – będą musieli adorować naturę ludzką. Uwielbiać Boga-CZŁOWIEKA! U części z nich wygrywa pycha – wołają „basta” dość – nie będziemy tego robić! Wchodzą w bunt nieustanny – nieustanne sprzeciwienie się temu planowi. To co stare – takie cudowne, ma być zastąpione nowym – takim”słabym i kruchym” człowieczkiem. Stąd też tak ogromna zawiść szatana wobec człowieka. Aniołowie nie mogą zaatakować Boga, ale mogą zaatakować tego, którego mieli wielbić – tą słabą materialną istotę, którą jest człowiek.

Bóg tak jak ludziom, tak też aniołom dał wolność. Dał im pełną wolność decyzji. Szatan podjął decyzję o odrzuceniu Boga. To nie Bóg go odrzucił, bo Bóg kocha anioły – to szatan w swym buncie postąpił jak syn marnotrawny. Odszedł.

To jedynie obraz. Człowiek nie pojmie wydarzeń ze świata duchów – można to jedynie obejmować wiarą. I trzymać się daleko od PYCHY, NIENAWIŚCI i OBŁUDY.

Potem tą drogę powielili pierwsi rodzice – skuszeni przez szatana. (Rdz 3)

Bóg dał człowiekowi wszystko – życie, Raj, dar rozmowy z  Nim twarzą w twarz. Dał człowiekowi inteligencję, zdolność kochania i dał też WOLNOŚĆ.

Ale człowiek jest TYLKO stworzeniem. Stworzeniem które otrzymało ubóstwienie, ale nadal jest STWORZENIEM – nie Bogiem. Nie istotą która może decydować o tym, czym jest dobro, a czym zło.  Jestem tylko stworzeniem i powinienem to uszanować- wsłuchując się w mojego architekta – Stwórcę.

Człowiek ma wolność – dlatego Bóg, szanując ją, pozwala na kuszenie człowieka. To Człowiek ma możliwość wyboru. Ale nie posłał człowieka na śmierć. Nie posłał materialnej istoty na walkę z nadzwyczaj inteligentnym duchem. Umocnił wpierw człowieka doświadczeniem siebie i swoją obecnością.

A Szatan w swej przebiegłości zaczyna kuszenie. Gdy tylko widzi szansę zaczyna dialog. Udaje że nic nie wie. Podchodzi Ewę, wykorzystuje jej pomocniczość: „Czy to prawda, że..” Podważa prawdę. Chce by człowiek przedefiniował prawdę.

Nauka jest jedna – nie należy wchodzić w dialog z szatanem. W pytaniu złego ducha już jest cień nieufności do Boga. Cień rzucony na Boga. Szatan ciągnie dalej – zarzuca Bogu kłamstwo -mówi, że to nieprawda, że umrze, ale Bóg nie chce ich dopuścić do drzewa, bo coś przed nimi ukrywa. Wstrzykuje PYCHĘ w serce Ewy.

Staniesz się jak Bóg – będziesz stanowić o tym, co jest dobrem a co złem. Będziecie panami moralności.

Człowiek odrywa się od Boga, który samym sobą potwierdził prawdę o sobie – o tym, że jest samą Miłością. Człowiek odwraca się w stronę tego, który nic nie ma, oprócz zasłon dymnych. Człowiek zwraca się w stronę tego, który niczym nie potwierdził prawdy swych słów. Swych zarzutów kłamstwa, które wysunął wobec Boga…

Panie udziel mi Twego Ducha, bym potrafił walczyć w świecie ducha, pokonywać pokusy i zasadzki złego ducha. Ucz mnie wybierać to czego chce mój Stwórca- Ojciec Niebieski.