Tagi

, , ,

TYDZIEŃ 1

Misterium grzechu i tajemnica miłosierdzia. Święty Ignacy powie, że nie trzeba chcieć myśleć o rzeczach miłych i radosnych gdy wchodzi się w to misterium. Jakiekolwiek rozważanie o radości i weselu przeszkadza w odczuwaniu cierpienia, bólu i łez za grzechy. Trzeba trwać w postawie gotowości na żal i cierpienie. Rozmyślać raczej o śmierci i sądzie.

Cierpienie i ból nie wykluczają Miłości. Nie stoją w sprzeczności z Miłością. Mam cierpieć dla Miłości z nie dla samego siebie!

Święty Ignacy zaleca nawet przebywanie w ciemnym pomieszczeniu. Skupienie na modlitwie, Powstrzymanie się od wesołkowatości, Ograniczyć nawdt kontakty z innymi na czas tych rozważań.

Ale także nie wchodzić w fałszywy pełen dewocji ascetyzm.

(Ps 62,6-7.9)
REFREN: Pan jest opoką i zbawieniem moim

Jedynie w Bogu szukaj spokoju, duszo moja,
bo od Niego pochodzi moja nadzieja.
On tylko jest skałą i zbawieniem moim,
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję.

W każdym czasie
Jemu ufaj, narodzie.
Przed Nim wylejcie wasze serca:
Bóg jest naszą ucieczką.

 

Przyjdź i pomóż mi zgłębić to misterium.