Tagi

, , , , , , , , , , , , ,

TYDZIEŃ 1

Rzeczywistość grzechu nie jest elementem stworzenia. Grzech nie został stworzony przez Boga, jest w sprzeczności z Jego naturą. Grzech to element historii ludzkości i całego Wszechświata.

Skąd zatem zło na świecie, dlaczego jest zło i wpływa na człowieka?

  • Patrząc na człowieka można by sądzić że powstaje ono z natury ludzkiej
  • Są ludzie, którzy wołają do Boga – jakim mnie stworzyłeś, takim mnie masz

Takie drogi są błędne – sprzeczne z dziełem Stworzenia. Bóg stworzył mnie jako człowieka. Na swój wzór i swoje podobieństwo. Zaszczepił we mnie naturę boską!

GRZECH

  • nie należy do natury człowieka – nie jest w człowieku od momentu stworzenia
  • grzech nie był elementem dzieła stworzenia opisanego w księdze Rodzaju – pojawia się później, gdy stwarzanie jest już zakończone
  • Grzech to WYDARZENIE w historii ludzkości.

Grzech nie był w naturze człowieka, on się wydarzył istocie wolnej, człowiekowi obdarzonemu wolną wolą, człowiekowi który mógł wybierać – i wybrał fatalnie dla nas wszystkich.

Grzech który wydarza się człowiekowi nie jest pierwszym we Wszechświecie. Najpierw rzeczywistość grzechu wydarzyła się w Niebie. Grzech należy także do historii upadłych aniołów. Aniołom, które są wolne. Mogą wybierać. Aniołom, które mogą spoglądać na Boga twarzą w twarz.

Aniołowie i ludzie są obdarzeni Miłością Boga. Są najbliższym Mu stworzeniem. Aniołowie w przestrzeni duchów, ludzie w przestrzeni Ciała i ducha. Na Jego wzór i podobieństwo.

GRZECH skrywa się gdzieś w tajemnicy odpowiedzi na wołanie Boga: „Tyś jest mój! Ja Ciebie dziś stworzyłem”

Aniołowie, a potem człowiek przez swą odpowiedź odrzucili Boga. Zamiast w niezwykły sposób uczestniczyć we współwytwarzaniu istoty wchodzące w grzech odwracają się od Boga, w swej pysze stawiają siebie na równi z Bogiem. Zamiast WSPÓŁ-stwarzać, chcą SAMI-stwarzać. Bez Boga.

Od grzechu pierwszych rodziców natura ludzi zyskała swoistą rysę. Skażenie.Pierwotną zmazę. W jakiś niezwykły sposób ludzie dziedziczą grzech pierworodny. Tą skłonność do zła mają z pokolenia na pokolenie. Bóg dając człowiekowi wolną wole liczył się z tym, że człowiek może Go odrzucić. Przygotował zatem drugą fazę w nowym ADAMIE. Fazę odnowy i uzdrowienia.

W WIELKA SOBOTĘ ŚPIEWAMY W KOŚCIELE:

„O BŁOGOSŁAWIONA wino,
któraś zasłużyła na takiego odkupiciela, CHRYSTUSA”

Wina ta sprawiła, ze na świat przyszedł Chrzest, Eucharystia, Bierzmowanie. Pojawiło się NOWE STWORZENIE. Nowe przykazanie. Nowy Adam. Ludzie stali się stworzeniem jeszcze doskonalszym. Tak jak to opisuje dzisiejsze Słowo:

Bracia: Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadując po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w waszych członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Z powodu nich nadchodzi gniew Boży na synów buntu. I wy niegdyś tak postępowaliście, kiedyście w tym żyli. A teraz i wy odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę od ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga, według obrazu Tego, który go stworzył. A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus. (Kol 3,1-11)

Bóg stworzył nowy świat. Świat w którym antywartości stały się źródłem błogosławieństwa. Błogosławiona wina..

W owym czasie Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: „Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy was zelżą i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom”. (Łk 6,20-26)

 

Panie przyjdź w mocy Ducha Świętego i pomóż mi być zanurzonym w chrzcie. Żyć Chrztem jako nowe stworzenie. Walczyć z grzechem wracając do źródeł człowieczeństwa – tego jak zostałem uwtworzony na Twój obraz i Twoje podobieństwo.