Tagi

, , , , , , ,

TYDZIEŃ 1

Nawrócenie daje radość. Z Chrystusem przychodzi pokój, światło, miłość, dobra nowina.

Nawracanie się i pokuta to proces pdłen wysiłku – proces trudny. Często bolesny. Jednakże jego finał jest niezwykły i radosny. Zwieńczeniem jest radość Ewangelii. W samej pokucie i nawróceniu już są rysy radości. Bo człowiek zna kierunek – wie dokąd zmierza. Idzie ku światłu, ku nadziei, do dobra.

Szatan to wie ii bedzie mocno działał by człowiek się nie nawrócił:

  • będzie przygnębiał i zastraszał by doptowadzić człowieka do rozpaczy i poczucia, że dla niego, za takie grzechy nie ma już przebaczenia,
  • bedzie zasmucał i przerażał odbierając chęć podjęcia drogi nawrócenia,
  • bedzie budował mnóstwo spraw wokół – atrakcyjnych, ciekawych, przyjdmnych – by zagłuszyć głos Boga wołający do nawrócenia.

Szatan będzie sykrzywiał peawdę o Miłości Boga do człowieka. O Jego Miłosierdziu. O tym, że Bóg czeka na każdego.

Bóg wymaga, wzywa do wysiłku, ale robi to, by człowieka przypfowadzić do wielkiej radości i nie stracić tak samo szybko, jak człowiek wrócił. To co wartościowe musi kosztować.

Jezus powołuje słabych grzeszników do grona Apostołów.


Panie daj mi siły do ciągłego nawracania się i życia w łasce.