Tagi

, , , , , , ,

TYDZIEŃ 1

Drogą rozwoju duchowego, najgłębszą z metod jest pokora. Bez pokory człowiek nie stanie wobec siebie w prawdzie:

Synu, z łagodnością wykonuj swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował. O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. Wielka jest bowiem potęga Pana i przez pokornych bywa chwalony. Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła w nim zapuściło korzenie. Serce rozumnego rozważa przypowieści, a ucho słuchacza jest pragnieniem mędrca. (Syr 3,17-18.20.28-29)

Dzisiejsze Słowo streszcza w sobie bardzo wiele zasad Fundamentu:

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. I opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie wybierali pierwsze miejsca. Tak mówił do nich: ”Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: „Ustąp temu miejsca”; i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: „Przyjacielu, przesiądź się wyżej”; i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”. Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: ”Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”. (Łk 14,1.7-14)

CEL – Bóg i odpłata na końcu życia. Celem życia człowieka jest Raj. Przestrzeń Bożego ładu i głebokiej harmonii wewnętrznej i zewnętrznej człowieka.Człowiek ma Boga jako jedyny swój cel.

INNE RZECZY – Bóg je stworzył by człowiekowi pomagały w drodze do Zbawienia. Wszystkie inne stworzenia poza człowiekiem realizują siebie poprzez człowieka. Są utworzone dla człowieka, by pomagać na drodze do Zbawoenia.

Pośrednikami i.wzorami właścowej drogi są Jezus i Maryja.

Człowiek, by mógł odnaleźć prawdę o sobie musi stanąć przed Bogiem w POKORZE – uznając że wszystko zależy od Boga. Ta służba i pokora wobec Boga prowadzi do Królowania. Do zajęcia pierwszych krzeseł na uczcie niebieskiej. Patrząc na życie Jezusa widać jasno, że ta zależność od Boga niczego człowiekowi nie umniejsza. Wręcz przeciwnie – daje niezwykłą godność osobie ludzkiej.

Zbawienie osiąga się stając pokornie w prawdzie wobsc siebie.


Przyjdź Duchu Świety i pomóż mi stawać w pokorze i prawdzie wobec siebie samego.