Tagi

, , , , , , , , , , , , , , ,

Wielki Post 2019

CEL – UWIELBIĆ OJCA

Fundament ćwiczeń mówi, że celem człowieka jest UWIELBIĆ OJCA I SYNA W DUCHU. Jezus w swym testamencie w Wieczerniku mówi dokładnie to samo…

Uwielbić Chrystusa w Jego Ciele,a w Chrystusie także i Ojca… To JEST CEL który powinienem mieć przed oczami patrząc na drogę krzyża. Spoglądając oczyma WIARY poza zasłonę tego co namacalne i widoczne. Bo człowiek stworzony jest aby Pana Boga swego chwalił…

Gdy przychodzi na mnie noc i przygnębienie duchowe trzeba mi przechylać ze wszystkich sił szalę na stronę chwały Boga i UWIELBIENIA Boga. Bo tylko taka droga nadaje cierpieniu sens. Tylko taka droga nadaje sens nocy – oczekiwać pierwszych promieni poranka. Blasku Wielkanocnego poranka. Inaczej utknę w nocy i będę się tam błąkał po omacku – przygnębiony i przerażony…

BO NIC TAK NIE UDRĘCZY CZŁOWIEKA, JAK POCZUCIE BEZSENSU!

Trzeba mi kochać i lgnąć do celu -do chwały i uwielbienia Boga – wtedy wszystko zniosę i wszystko zacznie nabierać sensu…

MĘKA PANA – ŹRÓDŁO SIŁY

Patrząc przez pryzmat Chwały i Uwielbienia męka Chrystusa nabiera nowego wymiaru. Staje się źródłem siły a nie przerażającą kaźnią, która nie prowadzi nigdzie – tylko ku śmierci…

Patrzeć na Pana i czerpać siły – z tego z jaką determinacją i wobec wszystkich przeciwności ON IDZIE KU CELOWI – ku Golgocie.

„Niech się nie trwoży serce wasze…”

Uzbroić się Słowem Bożym – tak jak Jezus na pustyni – przeciwko pokusom straszącym. Diabeł wie jaka wartość jest w dotarciu do celu. Dlatego będzie wystawiał straszaki, straszydła, „przestrogi przychylnych”, żeby zawrócić. Szatan wykorzysta moje lęki fobie, koszmary. Im bliżej będę mojej Golgoty, tym mocniej będzie duchowo terroryzował. Rozwiązanie – TRWAĆ – JAK SKAŁA – ZE SPOKOJEM! Karmić się Eucharystią i iść milimetr po milimetrze… w stronę Golgoty.

WIARA

Wiara to też ważny element by nie zboczyć z drogi. Nie zawrócić. Patrzeć poza znaki widzialne – w przyszłość – w cel – w to, co niewidzialne.

Bez WIARY nie da się przerwać tego ognia.

Bez WIARY trudno znaleźć sens w uwielbianiu Boga, gdy jest się przygniecionym krzyżem do prochu ziemi.

Bez WIARY trudno jest sprostać przeciwnościom.

„Wierzycie w Boga i we Mnie wierzcie” – On jest ideałem WIARY.

Nie jak herosi starożytności. Idealni. Władczy. Wymuskani. Groźni.

On jest słaby. Słania się. Cierpi. Pada pod krzyżem. Drży. Poci się krwią w ogromnym stresie. On Bóg Miłości – jest silny WIARĄ w CEL.

WYTRWAŁOŚĆ I WIERNOŚĆ TO PRZEJAWY MIŁOŚCI!

JA JESTEM DROGĄ

On jest drogą! Jego Droga Krzyża to streszczenie naszej drogi życia. Tak wygląda droga każdego człowieka. Krzyż to środek, do bezpiecznego przedostania się na drugą stronę życia – bolesny ale i NIEODZOWNY. Innej drogi nie ma…

Ta droga jest trudna. To droga Nowych przykazań. Błogosławieństw. Radości z antywartości. Błogosławieniu = radośni, którzy się smucą, cierpią, płaczą, są cisi… Odnalezienie RADOŚCI na takiej drodze wymaga POCIESZYCIELA – Ducha Świętego, którego daje Pan. Broni nas – podpowiada Słowo, gdy zły atakuje. Ale też nie daje nam spokoju, gdy zbaczamy z drogi krzyża, drogi prawdy.

WYTRWAĆ W MIŁOŚCI – W DUCHU ŚWIĘTYM!

Być wiernym w drobnych sprawach i rzeczach = być świętym!

Bycie wiernym w dużych rzeczach jest zauważane przez ludzi i szatan nieraz prowadzi przez to do PYCHY. Wierność w drobnych rzeczach ma to do siebie, że jest się niezauważonym. Szatan nie ma się za co uczepić. A Ojciec, który widzi w ukryciu odda Tobie…

MOJA DROGA KRZYŻA

Może już niedługo w Europie, w Polsce zobaczymy prześladowanie ludzi Chrystusa. Jednakże prawdziwa bitwa toczy się w sercu człowieka. Tak jest pole bitewne i zwarte w boju są dwie armie. Męka to centrum Bitwy! My chrześcijanie wiemy, że ta bitwa jest już przesądzona. Wygra Chrystus. Człowiek przegra jeśli stanie po stronie księcia kłamstwa.

Trzeba mi się modlić o to by nieprzyjaciel nic we mnie nie zyskał. By nie udało mu się przeciągnąć mnie przez grzechy i trwanie w grzechach na stronę przegranych…!

Nieprzyjaciel będzie sięgał po coraz silniejsze środki wyrazu. Coraz mocniejsze ataki, by nas wystraszyć. Dlatego przyjdą także prześladowania fizyczne. Bo uczeń nie jest większy nad Mistrza. Jeśli przyszły na Jezusa to i na nas…!

PASCHA

Wyszedłem od Ojca

Przyszedłem na świat

Opuszczam świat

Wracam do Ojca

WYJŚCIE i POWRÓT = PASCHA


(Eucharystia)
Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie,
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
(Męka Pana)
Męko Chrystusowa, wzmocnij mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach swoich ukryj mnie.
(Walka duchowa)
Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.
Od złego ducha broń mnie.
(Cel)
W godzinę śmierci wezwij mnie.
I każ mi przyjść do siebie,
Abym z świętymi Twymi chwalił Cię,
Na wieki wieków. Amen.

Modlitwa św. Ignacego z Loyoli