Tagi

, , , , , ,

Wielki Post 2019

ECHA PUSTYNI

Opis kuszenia Jezusa na pustyni kończy się słowami:

Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu (Łk 4,13)

Ten czas nadszedł, gdy Jezus wyruszył po raz ostatni w swym ziemskim życiu w stronę Jerozolimy:

Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: „Oto idziemy do Jerozolimy: a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany; a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy Mu pokłon, o coś Go prosiła. On ją zapytał: „Czego pragniesz?” Rzekła Mu: „Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie”. Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?” Odpowiedzieli Mu: „Możemy”. On rzekł do nich: „Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował”. Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: „Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu”. (Mt 20, 17-28)

W prośbie matki, w waśni między uczniami, w reakcjach tych którzy przez 3 lata byli przy samym Mistrzu, widać echa pokus pustyni. Szatan wrócił i krąży jak lew szukając kogo pożreć. Nie mając bezpośrednio dostępu do Jezusa wciąż próbuje tych samych pokus przeciwko pokorze, zależności i ubóstwu. Kto jest najlepszy, kto największy, kto za-króluje, komu przypadnie największy kawałek „tortu” władzy. Szatan chce kąsać Jezusa kusząc jego uczniów.

Takie wydarzenia będą miały miejsce aż po sam Krzyż! Nawet gdy zawiśnie będą Go lżyli. Szatan już nie będzie Go kusił by zamienił kamień w chleb, ale by zszedł z krzyża. By zrobił efekt WOW ale tym samym zniweczył dzieło zbawienia…

Ciekawe są postawy i to jak Jezus je nazywa, gdy wejdzie się w przestrzeń Wieczernika.

PIOTR i JUDASZ – ZAPOWIEDZI ZDRADY

Obaj umiłowani Jezusa, zarówno Piotr jak i Judasz otrzymują od Jezusa twarde napomnienie w Wieczerniku. Obaj są informowani, że będą zdrajcami Miłości! Oba proroctwa umieszczone są w samym sąsiedztwie Eucharystii. Pojawia się potężny kontrast. Jeszcze lepiej widać że Miłość NIE JEST KOCHANA nawet przez najbliższych!

Każda Eucharystia to pokazuje. Każda Eucharystia w przestrzeni wiary – poza znakami widzialnymi – prowadzi nas na Golgotę, gdzie widzimy, że MIŁOŚĆ NIE JEST KOCHANA! Miłość jest wciąż ZDRADZANA! A Zdrada Miłości powoduje głębokie rany serca.

Szatan kusi najbliższych, wyróżnionych, by zadać cios Panu. By zranić Jezusa najgłębiej. W duchowieństwie tyle zdrad, bo to jest miara Miłości. To jest front wojny duchowej. Szatan będzie robił wszystko, żeby zwieść właśnie ludzi EUCHARYSTII, tych którzy są najbliżej.

Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy». Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści».

Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz [potrzeba], aby się wypełniło Pismo: Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę. Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że JA JESTEM. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał».

To powiedziawszy Jezus doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi». Spoglądali uczniowie jeden na drugiego niepewni, o kim mówi. Jeden z uczniów Jego – ten, którego Jezus miłował – spoczywał na Jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: «Kto to jest? O kim mówi?» Ten oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do Niego: «Panie, kto to jest?» Jezus odparł: «To ten, dla którego umaczam kawałek [chleba], i podam mu». Umoczywszy więc kawałek [chleba], wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka [chleba] wszedł w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: «Co chcesz czynić, czyń prędzej!». Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: «Zakup, czego nam potrzeba na święto», albo żeby dał coś ubogim. A on po spożyciu kawałka [chleba] zaraz wyszedł. A była noc. (J 13,10-11.18-30)

Judasz spożył CHLEB! Z sercem pełnym nieczystych intencji. CHLEB, który za chwilę stanie się ciałem Pana.

Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, dokąd idziesz?» Odpowiedział mu Jezus: «Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz». Powiedział Mu Piotr: «Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie». Odpowiedział Jezus: «Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz. (J 13,36-38)

Obaj zdradzą…

MECHANIZMY SZATANA

W tym Słowie można wyczytać specyficzne mechanizmy działania szatana:

  1. Ma dostęp do tych, którzy są blisko ale NIE CAŁYM SERCEM przylgnęli do Pana! Którzy poszli częściowo, połowicznie, zostawili sobie małą furtkę, szczelinę. Szatan szuka właśnie takich szczelin by się przez nie wślizgnąć do serca człowieka
  2. BRAK CZUJNOŚCI – Chwila nieuwagi, rozluźnienia, lekkomyślności, lekceważenia niebezpieczeństwa i już mamy w sercu pasażera „na gapę” który nie chce byśmy dopłynęli do właściwego brzegu…
  3. PEWNOŚĆ SIEBIE – pewność SIEBIE SAMEGO! Wszyscy Apostołowie zapewnili Jezusa, że Go nie opuszczą.
  4. BOJAŹŃ LUDZKA A NIE BOJAŹŃ BOŻA – lęk przed opiniami, patrzenie na to co ludzie powiedzą – bardziej niż na Słowo Pana,
  5. BRAK MODLITWY – będzie to widać w Ogrójcu
  6. NIE TRAKTOWANIE NA SERIO BOŻEGO SŁOWA – Pan zapowiada mękę. Mówi wprost. Mówi im o zdradzie i rozproszeniu – ale oni nie wierzą Panu tylko sobie samym i swoim siłom. To MIŁOŚĆ lepiej wie co nam grozi!
  7. NIEKONTROLOWANE NAMIĘTNOŚCI – tutaj symbolem jest Judasz z jego chciwością. Od Betanii aż po Wieczernik widać echa tej chciwości. Gdy się takich rzeczy nie karczuje odpowiednio wcześnie to potem nawet surowe napomnienia samego Jezusa nie pomagają! Pan Mu mówi wprost – TAK TO TY! Przestrzega. Mówił im wprost że będzie zdradzony i przez tą zdradę zabity. Ale Judasz jest głuchy na Słowo Miłości. Pan jest tak blisko – dotyka go, myje mu stopy, zamacza chleb w misie dotykając jego dłoni. Ale ten dotyk nie może uzdrowić, bo Judasz ma już zamknięte serce.

Judasz sprzeda Jezusa za cenę NIEWOLNIKA – za 30 srebrników. W przedziwny sposób podkreśla słowa Pana. Kto chce być pierwszym, niech będzie niewolnikiem.


Panie przynieś mi czujne, ostrożne i rozmodlone serce, bym nie ulegał pokusom. BO jestem człowiekiem słabym…