Tagi

, , , , , ,

Słowo

Kto zachowuje Prawo, mnoży ofiary, a kto zważa na przykazania, składa ofiary biesiadne. Kto świadczy dobrodziejstwa, jakby przynosił ofiary z najprzedniejszej mąki, a kto daje jałmużnę, jakby składał ofiarę uwielbienia. Odejście od zła jest miłe Panu, a odejście od niesprawiedliwości jest jak ofiara przebłagalna. Nie pokazuj się przed Panem z próżnymi rękami, wszystko to bowiem czyni się według przykazania. Dar ofiarny sprawiedliwego namaszcza ołtarz tłustością, a przyjemny jego zapach unosi się przed Najwyższego. Ofiara męża sprawiedliwego jest miła, a pamiątka z niej nie pójdzie w zapomnienie. Chwal Pana hojnym darem i nie umniejszaj pierwocin rąk twoich! Przy każdym darze twarz rozpogódź i z weselem poświęć dziesięcinę! Dawaj Najwyższemu tak, jak On ci daje, hojnie, na miarę swych możliwości, ponieważ Pan jest tym, który odpłaca i siedem razy więcej odda tobie. Nie staraj się przekupić Go darem, bo nie będzie przyjęty, ani nie pokładaj nadziei w ofierze niesprawiedliwej, ponieważ Pan jest sędzią, który nie ma względu na osoby.
(Syr 35, 1-12)

Piotr powiedział do Jezusa: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”. Jezus odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi”.
(Mk 10, 28-31)

Kontemplacja

Jezus mówi o złożeniu ofiary, o pójściu za nim.

W Ewangelii są dwa uderzajcie wyrażenia:

Nikt nie opuszcza….. Z POWODU MNIE I Z POWODU EWANGELII

żeby stokroć więcej otrzymał…. WŚRÓD PRZEŚLADOWAŃ, a życia wiecznego w czasie przyszłym.

Ważny jest powód działania. Intencja ofiary. Źródło, z którego wypływa ludzkie działanie. Syrach rozwija i pogłębia spojrzenie na źródło ofiary:

  • Nie wystarczy ZACHOWYWAĆ prawa – trzeba  ZWAŻAĆ NA PRZYKAZANIA – żyć świadomie przykazaniami
  • Świadczenie dobra
  • Dawanie jałmużny
  • Nawracać się
  • Służyć Bogu z radością
  • Nie przekupuj Boga

To oznacza ofiarować coś z powodu Jezusa i z powodu Ewangelii

Umniejszyć swą wolność. Wybrać Jezusa.

Takie podejście sprawia, że nie przychodzi się do Boga z pustymi rękami!

Jeśli człowiek z radością ofiaruje Bogu siebie,
wtedy przychodzi do Boga z pełnymi rękami.

Pan jest tym, który siedem razy więcej odda tobie. Jezus obiecuje nawet stu-krotne pomnożenie!

Dary na ziemi będą WŚRÓD PRZEŚLADOWAŃ.

Ale i tutaj człowiek musi patrzeć na cel ostateczny – życie wieczne.

Pierwsi, którzy będą ostatnimi i ostatni, którzy będą pierwszymi.

Wchodząc na drogę ofiary dla Jezusa trzeba przyłożyć rękę do pługa i już się nie obracać w tył. Być wiernym i wytrwałym aż do końca. Jeśli się uwierzyło w młodości trzeba to światło wiary stale podsycać, by nie zgasło.

Panie ucz mnie ofiarnej i głębokiej Miłości. Spraw bym robił wszystko z powodu Ciebie i z powodu Ewangelii. Prowadź Panie!


Puncta, które stały się inspiracją: https://e-dr.jezuici.pl/wolnosc-od/