Tagi

, , , , , , , ,

Słowo

Jezus powiedział do swoich uczniów:” Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”. (J 15, 9-17)

Kontemplacja

Jezus dziś pokazuje łańcuch zależności istniejących na drodze ku Niebu:

Jezus trwa w miłości Ojca,

wyrazem tego trwania jest zachowanie przykazań Ojca.

Do naśladowania tej właśnie postawy zachęca każdego z nas:

TRWAJ! „TRWAJ w MIŁOŚCI MOJEJ!

Będzie się to działo, gdy będziesz zachowywał moje przykazania”

Ta Miłość jest tą samą która łączy Ojca i Syna. Jak Ojciec umiłował Syna, tak teraz Syn miłuje każdego z nas.

Ta Miłość od Ojca, przez Syna jest kierowana do mnie. A ja mogę ją przyjąć i odwzajemnić przez wytrwałe podążanie za głosem Ojca – za przykazaniami Ojca przekazanymi przez Syna.

Taka postawa owocuje radością!

Przykazanie Syna!

Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem.

Naśladujcie moją ofiarę i niech wasza miłość też będzie ofiarna i pełna WIERNOŚCI i WYTRWAŁOŚCI.

Fundament:

Cały świat stworzony ma przez człowieka a następnie Syna Bożego dążyć do Boga Ojca.

Zaś On – Bóg – promienieje Miłością przez Syna na człowieka i całe stworzenie podtrzymując nas w istnieniu.

To swoisty cykl Miłości. „Biosystem” MIŁOŚCI!

MIŁOŚĆ zstępuje od Ojca przez Syna…

TO BÓG NAS WYBIERA i OBDARZA MIŁOŚCIĄ. Nie my Jego…!

To ON nas wybiera.

Wybiera, byśmy kochali się wzajemnie. Obdarzali Miłością i wytrwale dążyli ku Miłości.

Panie! Napełnij me serce Miłością. Ucz mnie żyć w miłości i okazywać miłość. Wylej dar wytrwałości i wierności Twoim przykazaniom. Spraw bym owocował prawdziwie i obficie.


Puncta, które stały się inspiracją: e-dr.jezuici.pl/uczyc-sie-milosci/