Tagi

, , , , , , , , , , ,

Słowo

Jezus przyszedł w granice Judei i Zajordania. A tłumy znowu ściągały do Niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju. I przystąpili do Niego faryzeusze, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: „Co wam przykazał Mojżesz?” Oni rzekli: „Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić”. Wówczas Jezus rzekł do nich: „Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela”. W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: „Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo”.
(Mk 10, 1-12)

Kontemplacja

W Ewangelii opisane jest duchowe starcie.

Jezus i faryzeusze chcący Mu zadać cios – wystawić na próbę.
Ale jest to też obraz serca człowieka trawionego rozterkami i argumentami dzisiejszego świata.

Faryzeusze pytają o rozwody. Wiedzieli, że Biblia prezentuje dwa podejścia. Że pojawią się wątpliwości i element sporny.

Jezus jak zawsze w tych starciach stosuje taktykę z PUSTYNI. Słowo! Co mówi Słowo na ten temat!

Pyta ich o konkretny fragment. Nie pyta o to co mówi Biblia. Pyta dokładnie o to słowo które faryzeusze mieli na myśli i którym chcieli Jezusa zaatakować. O przyzwolenie Mojżesza na rozwody.

Oni cytują Słowo: „Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić”

Ale Jezus idzie głębiej w Słowo. Wraca do POCZĄTKU. do samego źródła człowieczeństwa. Do stworzenia na obraz Boga. Na obraz Trójcy. Małżeństwo ma być obrazem Trójcy na Ziemi. I jak Trójca stanowi jedność, tak też Bóg łączy męża i żonę w jedność. I jak Trójca jest nierozerwalna, tak też powinno być z małżeństwem. Ludzie w małżeństwie stanowią jedność cielesną, psychiczną i duchową dając wskazówki co do niezwykłego przenikania się Osób w Trójcy na wszelkich możliwych płaszczyznach.

Na osobności Jezus tłumaczy uczniom jeszcze więcej. Osoby rozwiedzione wstępujące w nowy związek popełniają cudzołóstwo…

To słowo pokazuje setki potyczek między uczniami Jezusa a uczniami świata. Mnogość rozwodów. Dziesiątki usprawiedliwień. Problemy z wiernością i wytrwałością do końca…

Dialog dzisiejszej Ewangelii toczy się w tysiącach miejsc na świecie. Szukając odpowiedzi trzeba zadać pytanie: „A co na to SŁOWO?” i za nim podążać aż do samego źródła…

Panie rozlej dar mądrości, łaskę wytrwałości i wierności na wszystkich małżonków którzy przezywają kryzys. Pomóż im powrócić do początku. Do fundamentów, z których wyrosło ich małżeństwo. Pomóż im odnaleźć na nowo źródło jedności i miłości. Dobro jakie płynie z ich decyzji.


Puncta, które stały się inspiracją: e-dr.jezuici.pl/byc-w-relacjach-bardziej-niz-budowac-relacje/