Tagi

, , , , , , , ,

Słowo

Nie polegaj na swych bogactwach i nie mów: „One mi wystarczą”. Nie daj się uwieść żądzom i sile, by iść za zachciankami swego serca. Nie mów: „Któż ma nade mną panować?” Albowiem Pan z całą pewnością wymierzy ci sprawiedliwość. Nie mów: „Zgrzeszyłem i cóż mi się stało?” Albowiem Pan jest cierpliwy. Nie bądź bez obawy co do przebaczenia, byś miał dodawać grzech do grzechu. Nie mów: „Wielkie jest Jego miłosierdzie, zgładzi mnóstwo moich grzechów!” U Niego bowiem jest miłosierdzie, ale i gniew, a na grzeszników spadnie Jego zapalczywość. Nie odwlekaj nawrócenia do Pana ani nie odkładaj z dnia na dzień; nagle bowiem gniew Jego przyjdzie i zginiesz w czasie odpłaty. Nie polegaj na bogactwach niesprawiedliwie nabytych, nic ci bowiem nie pomogą w dniu klęski.
(Syr 5, 1-8)

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie. Bo każdy ogniem będzie posolony. Dobra jest sól; lecz jeśli sól smak swój utraci, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą”.
(Mk 9, 41-43. 45. 47-50)

 

Kontemplacja

Syrach pokazuje duszę szarpaną z różnych stron pokusami :

 • ciągniętą wołaniem – „masz bogactwa, one ci wystarczą”,
 • serce napełnione różnymi zachciankami i żądzami – „rób co chcesz, życie masz jedno”,
 • bagatelizowanie zła – „” Zgrzeszyłem! I cóż mi się stało”,
 • ale też wątpiące w przebaczenie lub bojące się oczyszczenia i dodające grzech do grzechu,
 • serce kuszące Boga – „Jego miłosierdzie jest wielkie, zgładzi przecież kiedyś mnóstwo moich grzechów, dlatego teraz mogę sobie poużywać”,
 • serce odwlekające nawrócenie,
 • serce któremu brakuje radykalizmu – dziś, tu i teraz

Syrach buduje jakby podstawę do wejścia w Ewangelię.

Jezus radykalizuje jeszcze bardziej słowa Syracha:

 • kto by był powodem grzechu ludzi słabszych w wierze, temu lepiej kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić w morze,
 • Jeśli siejesz zgorszenia, bądź radykalny i stanowczy w walce
 • Identyfikuj ich przyczyny i działaj
  • Odetnij to co jest powodem grzechu
  • Patrz na cel – na życie wieczne

Na wszystko trzeba patrzeć z perspektywy wieczności.

Jezus spina swe polecenia klamrą spraw prowadzących ku oczyszczeniu:

 • kubek wody dlatego, że ktoś należy do Chrystusa
 • posolenie ogniem – nadanie człowiekowi smaku, przez wypalenie tego co chore ogniem Ducha Świętego
 • budowanie pokoju pośród ludzi z osobowością, „ze smakiem”

Jezus kontrastuje niezwykle świat polegania na sobie ze światem polegania na Bogu.

Świat pychy ze światem pokory.

Wielkie zgorszenia i kubek wody, czy szczypta soli.

Tak niewiele potrzeba…

Zaufać mu…

Radykalnie i jednoznacznie Go wybrać…

… i trwać przy swej decyzji.

 

Panie przyjdź i przynieś Twój ogień, który ma moc nadać mi smak, posolić mnie. Ogarnij mnie ogniem Twego Ducha. Nadaj mi duchowy smak. Dodaj odwagi do bycie jednoznacznie i radykalnie przy Tobie. Wybieram Cię Panie i uznaję za mojego osobistego PANA i ZBAWICIELA. Jedynego Pana!


Puncta, które stały się inspiracją: e-dr.jezuici.pl/posolony-ogniem/