Tagi

, , , , , , , ,

Słowo na 19 Stycznia 2020

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi”. Jan dał takie świadectwo: „Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”. (J 1, 29-34)

Niezwykłe, że ten, którego Jezus ochrzcił Duchem Świętym, gdy Maryja, jako żywa monstrancja przyniosła Go w swym łonie do domu Elżbiety, teraz rozpoznaje Zbawiciela w Jezusie. Jan już w łonie Elżbiety doznał chrztu w Duchu świętym, a teraz zobaczył Ducha zstępującego na Jezusa.

Kluczem do rozpoznania jest ta niezwykła pokora i uznanie Jezusa jako Pana i Zbawcy i spełnianie swej misji zleconej przez Boga.

Jan daje świadectwo o Jezusie- głosi kerygmat – już teraz nazywa go Barankiem Bożym gładzącym grzechy. A do Paschy Chrystusa są jeszcze trzy lata. Wiara, pokora i spełnianie woli Boga pozwala zobaczyć o wiele dalej i o wiele więcej.

Jezu cichy, pokorny i poddany Ojcu, uczyń serce moje na wzór serca Twego. Weź moją wolność, pamięć, rozum i wolę, wszystko kim jestem i co posiadam i zarządzaj tym według Twojej woli. Daj mi miłość i łaskę, a to mi wystarczy.