Tagi

, , , , , ,

TYDZIEŃ 1

Człowiek na drodze rozwoju duchowego przechodzi pomiędzy stanami strapienia i pocieszenia. Stan pocieszenia to jak stanie na szczycie Taboru. Stan strapienia to jak trwanie w samym środku Ogrójca. Właśnie w stanie strapienia szatan najsilniej atakuje.

Św Ignacy Loyola w regułach rozeznawania duchów tłumaczy skąd bierze się taki stan:

REGUŁA 9 – ŹRÓDŁA STANU STRAPIENIA

Dla trzech głównych racji znajdujemy się w strapieniu.

Pierwsza: Ponieważ jesteśmy oziębli, leniwi lub niedbali w naszych ćwiczeniach duchownych; i tak z powodu naszych win oddala się od nas pocieszenie duchowe.

Druga: [Bóg chce nas] wypróbować, na ile nas stać i jak daleko postąpimy w jego służbie i chwale bez takiego [odczuwanego] wsparcia pocieszeń i wielkich łask.

Trzecia: [Bóg nam chce dać] prawdziwe poznanie i uświadomienie sobie, tak iż byśmy to wewnętrznie odczuli, że nie w naszej mocy jest zdobyć i zatrzymać wielką pobożność, silną miłość, łzy czy też inne jakie pocieszenie duchowe, lecz że to wszystko jest darem i łaską Boga, Pana naszego, i żebyśmy nie panoszyli się w cudzym gnieździe, podnosząc się rozumem do jakiejś pychy czy próżnej chwały i przypisując sobie pobożność lub inne jakieś skutki pocieszenia. (ĆD 322)

Bóg daje ten stan człowiekowi w jakimś celu. Pan chce byśmy się opamiętali. Bada nas w małych rzeczach, byśmy potem w wielkich okazali się wierni. Bada na ile nas stać i jak daleko jesteśmy już wyćwiczeni. Puszcza nas jak Ojciec ze swych ramion, byśmy zaczęli robić swoje pierwsze kroki. Strapienie może też być elementem wejścia w Paschę Pana. Współodczuwania z Nim. Trochę jak szczepionka – by wytworzyć przeciwciała walki ze złem. By człowiek wiedział, że wygrana w tej walce nie zależy of samego człowieka. Wymaga Bożej łaski i pomocy.

Szatan w strapieniu atakuje na różne sposoby. Te metody św Ignacy opisuje w kolejnych regułach:

  • REGUŁA 12 – PODOBNY DO KOBIETY

Nieprzyjaciel w zachowaniu się podobny jest do kobiety, w tym mianowicie, że siły ma słabe, ale chęć [szkodzenia] mocną. Bo właściwością kobiety w czasie sprzeczki z jakimś mężczyzną jest tracić odwagę i uciekać, jeśli mężczyzna stawia jej dzielnie czoło; a przeciwnie, jeżeli mężczyzna zaczyna uciekać tracąc odwagę, wtedy gniew, mściwość i dzikość kobiety nie zna granic, ni miary. Podobnie właściwością nieprzyjaciela jest tracić siły i odwagę i uciekać ze swymi pokusami, jeżeli osoba ćwicząca się w rzeczach duchownych stawia odważnie czoło pokusom nieprzyjaciela i działa wręcz odwrotnie. A znów jeśli osoba ćwicząca się zacznie się lękać i tracić odwagę pod naporem pokus, wtedy nie ma na całej ziemi bestii bardziej dzikiej niż nieprzyjaciel natury ludzkiej, w dążeniu do spełnienia swego przeklętego zamiaru z niezmierną przewrotnością. (ĆD 325)

SZatan ucieka ze swymi pokusami jeśli sooba kuszona stawia opór. Ale jeśli człowiek zacznie się bać, uciekać, mieć wątpliwosci, wówczas zacznie atakować z furią. W walce duchowej trzeba być jak skała. Pełnym odwagi. Szatan to papierowa potęga majaca tylko pozory siły.

  • REGUŁA 13 – SZATAN JAK UWODZICIEL

[Nieprzyjaciel] zachowuje się jak uwodziciel. który chce pozostać w ukryciu i nie być ujawnionym. Albowiem człowiek przewrotny, namawiając do złego córkę jakiegoś dobrego ojca, albo żonę jakiegoś dobrego męża, chce żeby jego słowa i namowy zostały w tajemnicy; a przeciwnie bardzo mu się nie podoba, gdy córka ojcu, lub żona mężowi wyjawi jego chytre słowa i zamiar przewrotny, bo wtedy łatwo wnioskuje, że sprawy rozpoczętej nie będzie mógł doprowadzić do skutku.
Podobnie i nieprzyjaciel natury ludzkiej, kiedy poddaje duszy sprawiedliwej swoje podstępy i namowy, chce i pragnie, żeby zostały przyjęte i zachowane w tajemnicy; a kiedy się je odkrywa przed dobrym spowiednikiem albo inną osobą duchowną, która zna jego podstępy i złości, bardzo mu się to nie podoba; wnioskuje bowiem, że nie będzie mógł doprowadzić do skutku swego już zaczętego a przewrotnego zamiaru, bo odkryte zostały jego wyraźne podstępy. (ĆD 326)

To oznacza, zę warto w spowiedzi ujawniać wszystko – pokusy, myśli – nie tylko grzechy. ZWŁASZCZA JEŚLI MASZ POKUSĘ BY CZEGOŚ W SPOWIEDZI NIE MOWIĆ! Nawet gdy wydaje się to być głupstwem. Może w przyszłosći urośnie to małej drzazgi w ogromną kłodę. Jak teraz wyrwiesz maleńkie źdźbło z korzeniem, to w przyszłosci nie bedziesz musiał walczyć z polem chwastów.

UJAWNIAĆ ZAMYSŁY I POKUSY SZATANA!

  • REGUŁA 14 – SZATAN UDERZA W SŁABY PUNKT

[Nieprzyjaciel] zachowuje się także jak wódz na wojnie, gdy chce [jakiś gród] zwyciężyć i złupić. Wódz bowiem lub dowódca wojskowy, rozbiwszy obóz i zbadawszy siły i środki [obronne] jakiegoś zamku, atakuje go od strony najsłabszej. Podobnie i nieprzyjaciel natury ludzkiej krąży i bada ze wszech stron wszystkie nasze cnoty teologiczne, kardynalne i moralne, a w miejscu, gdzie znajdzie naszą największą słabość i brak zaopatrzenia ku zbawieniu wiecznemu, tam właśnie nas atakuje i stara nas zdobyć. (ĆD 327)

Szatan będzie szukał słbych punktów sooby. Tam zaatakuje. latego tak ważne ejst przygotowanie w czasie pocieszenia. Obwarowanie się. Poznawanie swoich wad i regularny rachunek sumienia. Praca – mozolna praca – nad swoimi wadami i słąbościami. Jeśli człowiek sie zaniedba – to tam waśnie uderzy szatan

OMODLIĆ, OMODLIĆ, OMODLIĆ wade główną!

Zły duch bedzie niepokoił i szukał dostępu do serca:

Tetrarcha Herod usłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Jezusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych; inni, że Eliasz się zjawił; jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Lecz Herod mówił: „Ja kazałem ściąć Jana. Któż więc jest Ten, o którym takie rzeczy słyszę?” I chciał Go zobaczyć. (Łk 9,7-9)

Panie przyjdź i pomóż mi w walce duchowej. Pomóż rozpoznać i walczyć z pokusami szatana. Daj mądrość pokorę, cierpliwość i ostrożność – zwłąszcza w czasie strapienia.