Tagi

, , , , , , , ,

TYDZIEŃ 1

Życie w harmonii, w Duchu Świętym wymaga ułożenia hierarchii wartości. Wymaga utrzymania priorytetów. Umiejętności odnalezienia czasu na poszczególne sprawy życia. Tak jak Jezus w dzisiejszej Ewangelii – jest czas na spotkanie, czas na bycie z ludźmi, nauczanie ale jest też czas na pustynię i modlitwę:

Po opuszczeniu synagogi w Kafarnaum Jezus przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona. I prosił Go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też wstała i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: „Ty jesteś Syn Boży”. Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego; chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Lecz On rzekł do nich: „Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo na to zostałem posłany”. I głosił słowo w synagogach Judei. (Łk 4,38-44)

W życiu chrześcijanina potrzebna jest właściwa hierarchia:

  1. ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA – element nadrzędny wszelkiego rozwoju duchowego. Trwanie w grzechu zamyka serce na działanie usłyszenie głosu Boga. Wolność od grzechu ciężkiego powinna być absolutnie na pierwszym miejscu w życiu człowieka – w przeciwnym wypadku życie duchowe rozsypie się w drobny mak.  Wolność za wszelka cenę –  nawet za cenę życia – każdy człowiek odpowiada za to indywidualnie przed Bogiem.
  2. ŁĄCZNOŚĆ Z BOGIEM – W tej warstwie – drugiej najważniejszej – zawiera się życie sakramentami i modlitwa. Życie zgodne z tym, na co pozwala nasz stan. Także ilość modlitwy dostosowana do stanu człowieka.
  3. OBOWIĄZKI STANU – każdy człowiek realizuje swoje powołanie – zwłaszcza jeśli przyjmuje sakrament święceń, czy małżeństwa. Tu trzeba się pytać czy po życiu w łasce uświęcającej i życiu sakramentalnym kolejnym ogromnie ważnym punktem mojego życia są moje obowiązki stanu. Czy jestem dobrym mężem, żoną, kapłanem, siostrą zakonną…  Tu problemem może być zaniedbywanie rodziny czy parafii kosztem hobby, czy pracy. Troska o rodzinę i małżeństwo to moje podstawowe zadanie życia.
  4. OBOWIĄZKI ZAWODU -gdy życie duchowe jest zaadresowane, rodzina zaopiekowana można się skupić na pracy. Na uczciwej, rzetelnej, sumiennej pracy. Robieniu tego, za co mi płacą najlepiej jak potrafię.
  5. ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE / HOBBY / ROZRYWKA – Dopiero tu mogę zapełnić swój czas – ten który mi pozostał poprzez rozrywkę. Ale także mogę modlić się więcej, udzielać się społecznie, apostolsko, itd…

W Bogu wszystko ma swój porządek. I gdy człowiek jest uporządkowany staje się szczęśliwy, zharmonizowany, pełen pokoju.


Przyjdź Duchu Święty i pomóż mi właściwie poukładać moje życie. Pomóż mi dbać  o odpowiednią hierarchię i kolejność spraw i wartości w moim życiu. Udziel łaski mądrości i roztropności.