Tagi

, , , , , , , , , , , ,

Wielki Post 2019

WIARA

 • Dzieła Boga są dostępne dla człowieka właśnie przez WIARĘ
  • Jezus wołał „Nawracajcie się i WIERZCIE
  • Pytał: „WIERZYSZ?” gdy proszono go o ingerencję, uzdrowienie, uwolnienie
  • Jezus zdawał sobie z kondycji WIARY człowieka: „gdybyście mieli WIARĘ jak ziarnko gorczycy…”
  • Bez WIARY niepodobna podobać się Bogu
  • „Idźcie i nauczacie na cały świat! Kto UWIERZY… ten będzie zbawiony!”

OD WIARY ZATEM ZALEŻY ZBAWIENIE !!!

Czym jest WIARA?

To pewna postawa wnętrza. Wymaga ingerencji Boga. Bez Niego nie zakiełkuje, nie zacznie się. Bóg daje początek wierze, ale człowiek dostał wolną wolę i może wybrać – ma pełne prawo się oprzeć, ma też pełne prawo wybrać współpracę z Bogiem. Wiara to droga ku życiu:

Mojżesz powiedział do ludu: „Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, zachowywać Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon cudzym bogom, służąc im – oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi”.
(Pwt 30, 15-20)

WIARA jest trudna!

Bo WIARA ma w sobie dwa elementy:

 • wpatrywanie się w to co NIEWIDZIALNE
 • pokonywanie PRÓB wiary

WIARA = NIEWIDZIALNE, NIEDOTYKALNE, DUCHOWE!

Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Dzięki niej to przodkowie otrzymali świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga światy zostały tak stworzone, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych.
(Hbr 11,1-3)

Jeszcze głębiej widać to w historii Tomasza Apostoła:

Jezus przyszedł do wieczernika, w którym brakowało Tomasza. Ukazał się uczniom.
Potem Apostołowie opowiedzieli o całym zdarzeniu Tomaszowi. A ten mówi:

„Jeśli nie ZOBACZĘ, nie UWIERZĘ
„Jeśli nie DOTKNĘ, nie UWIERZĘ

Jezus przy kolejnym spotkaniu mówi do Tomasza:

DOTKNIJ i ZOBACZ i nie bądź NIEDOWIARKIEM!”

„BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY NIE WIDZIELI, A UWIERZYLI

WIARA – utkana z PRÓB!

PRÓBA to naturalny element WIARY!

Wiara jest poddawana próbie każdego dnia. Nie jest łatwa. Wymaga wyborów. Wybierania tego co trudne i wymagające:

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Potem mówił do wszystkich: „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?”
(Łk 9, 22-25)

Te wszystkie PRÓBY WIARY służą temu, by człowiek doszedł do Zbawienia!

Trzeba przejść przez wiele utrapień – NIEŚĆ KRZYŻ aż do końca.

WIARA WYMAGA POSTAWY – NASTAWIENIA I OTWARTOŚCI. PRZYGOTOWANIA NA TRUD I NADCHODZĄCE PRÓBY. NA TO, ŻE TO ZA CZYM SIĘ PODĄŻA NIE BĘDZIE NAMACALNE. NIE BĘDZIE WIDZIALNE. WIARA WYMAGA OTWARTOŚCI!

Bóg pokazuje człowiekowi OTWARTEMU, nastawionemu na niesienie krzyża obszary, których dotąd nie dostrzegał w swym życiu. Pokazuje mu to co niewidzialne. Bóg też pokazuje człowiekowi jego niezwykłą wartość i siłę poddając go próbom.

Próby wiary wiążą się też tym, że

WIARA JEST UTKANA ZE SPRZECZNOŚCI, PARADOKSÓW I LUK

można powiedzieć nawet więcej

Chcę wierzyć tylko w takie prawdy, w skład których wchodzi paradoks!
Bo bóg jest nieskończony, większy od naszych rozważań, logiki. Kiedy brakuje paradoksu, tajemnicy wiary, to coś tu jest podejrzane…!?
WIARA pokazuje też OGRANICZENIE ludzkiego poznania. Tam gdzie kończy się namacalne i poznawalne zmysłowo, tak zaczyna się WIARA.

„WIEM, ŻE NIC NIE WIEM”

Taka wiara prowadzi do POKORY!

Trzeba pokornie uznać PRAWDY WIARY. Gdy zaczyna się je tracić z oczu, wątpić, wtedy szatan zaczyna kusić… Wykrzywiać obraz… Negować… Kwestionować!

DYNAMIZM WIARY…

Wiara to proces rozwojowy, który ma swój dynamizm. Zaczyna się od ziarenka, które kiełkuję i powoli wzrasta, aż staje się drzewem. W wierze nie powinno się zatrzymywać, zaprzestawać poszukiwań Boga.

Wiara to łaska, którą się przyjmuje i pielęgnuje, by rosła, lub trwoni i marnuje…

O WIARĘ TRZEBA SIĘ MODLIĆ, BO TO ŁASKA – BOŻY DAR!

 


Panie przymnóż mi wiary. Udziel łaski wiary. Wspomagaj w próbach i nie pozwól mi stracić z oczu tego, co niewidzialne, nie pozwól mi przestać dotykać tego, co niedotykalne. Daj mi zmysły wiary, spojrzenie wiary, dotyk wiary…

Jezu UFAM Tobie! Jezu WIERZĘ Tobie!