Tagi

, , , , , , , , , , , , , ,

Jezus wchodzi w krainę pogan, przychodzi tam, gdzie mało kto z własnej woli poszedłby głosić Ewangelię. Bóg Go tam posłał. Jezus wie też, że ma do wykonania misję Zbawienia Świata w oznacoznym czasie. Wie, że dokona się to w Jeruzalem. Usuwa się więc na ziemie pogan, gdy słyszy o pojmaniu Jana. Wie że to jeszcze nie jego czas i miejsce.

Gdy Jezus usłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: „Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galileja pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło”. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”. I obchodził Jezus całą Galileję, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał. I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania. (Mt 4,12-17.23-25)

Jezus też wzywa do nawrócenia, bo idzie Królestwo Boże. Jest już bliskie. Królestwo Boga budują ludzie posłuszni woli Boga. Zanurzający każdy swój czyn i działanie w Bogu. Konsultujacy swe działania z Bogiem. Niewolnicy Maryi wchodzą nadto w niezwykłą relację z Maryją – z Tą która doskonale zna wolę Boga wobec nas. Która jest przewodniczką, Królową i budowniczą Królestwa Boga na ziemi. Bóg – Architekt Królestwa zapewnia plan i materiały (obfitość łask). Ona potrafi rozporządzać swoją brygadą wykonując kolejne elementy tego niezwykłego planu, przekazując łąski, prezentując Bogu postępy prac prowadzonych przy Bufowie Królestwa wykonywanej przez Jej podwładnych…

Wszystkie swe uczynki należy spełniać dla Maryi, to znaczy, że będąc niewolnikiem tej dostojnej Księżniczki, należy pracować tylko dla Niej i dla Jej chwały – jako bezpośredniego celu, i dla chwały Bożej – jako celu ostatecznego. We wszystkim, co się czyni, trzeba wyrzekać się miłości własnej, która w sposób prawie niedostrzegalny staje się niemal zawsze celem i często powtarzać w głębi serca: O, Pani moja najdroższa, to dla Ciebie idę tu czy tam, dla Ciebie spełniam… to czy tamto, znoszę… ten trud czy tę niesprawiedliwość! (pkt 49. „Tajemnica Maryi” św. Ludwik)

Przy budowaniu Królestwa najwięcej problemów sprawiają złę duchy. Potrafią przyjść w skórze najlepszych ekspertów i doprowadzić do wielkich porażek. Potrzeba te duchy rozeznawać. Wsłuchiwać się tylko w głos Matki, do której te złe duchy nie maja dostępu. Ona potrafi ich szybko zdemaskować:

Najmilsi: O co prosić będziemy, otrzymamy od Boga, ponieważ zachowujemy Jego przykazania I czynimy to, co się Jemu podoba. A przykazanie Jego zaś jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał. Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta, który – jak słyszeliście – nadchodzi i już teraz przebywa na świecie. Wy, dzieci, jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie. Oni są ze świata, dlatego mówią tak, jak mówi świat, a świat ich słucha. My jesteśmy z Boga. Ten, który zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nas nie słucha. W ten sposób poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. (1 J 3,22-4,6)

Weź Mamo i przyjmij całą wolność moją, wolę moją i rozum, pamięć i plany. Weź moje talenty i umiejetnosci, wszystko co potrafię, weź moje relacje, weź wszystko co mam i posiadam. To wszystko pochodzi z ręki Boga. Tobie MAtko to oddaję. Zanieś to Bogu jako wyraz mojej miłości. Rozporządzaj tym wszystkim Mamo – Ty która znasz wolę Boga.

Pośredniczko najlepsza – przynieś mi tylko Miłość i Łaskę a one w zupełności mi wystarczą.