Tagi

, , , , , , , , , , , ,

Kościół zaczyna się rozprzestrzeniać na świat – Zesłanie Ducha Świętego było tym elementem wyzwalającym. Trójca w pełni. Najpierw Ojciec mówił do Narodu przez proroków, potem Syn przyszedł na świat by wreszcie zstąpił DUch Święty by napełnić wszystkich ochrzczonych swoją obecnością i zanieść płomień wiary na cały świat.

Duch Święty pokazuje jak naśladować Jezusa. Jak realizować w praktyce Miłość. Wzorem dla nas jest też Ona – ŁASKI PEŁNA, Z KTÓRĄ JEST PAN. Czytajac te słowa inaczej można powiedzieć, że Ona jest przepełniona obecnoscią Ducha Świętego. Matka Kościoła. W Jej sercu w sposób doskonały – w seru nie skalanym grzechem – rozpoczęła się realizacja tego paschalnego misterium Chrystusa i Kościoła. To Ona nosiła Go pod swym sercem jak żywa monstrancja. Jej Jezus powierzył siebie – Jej obiece, jej karmieniu, trosce, wychowaniu… Odkąd powiedziała swoje FIAT i powierzyła swoja wolę, pamięć, rozum, wolność Bogu, zaczęła się jej niezwykła droga. Słowo Boga stało się ciałem mocą Ducha Świętego. Weszła w tą neisamowitą relację Trójcy Świętej. Zanurzyła się w tej rzeczywistości jako pokorna, niepokalana słuzebnica. Całe życie zachowywała i rozważała w sercu odbloaski tej Miłości Trójcy – te odblaski tkóre można dostrzec i doświadczyć na ziemi. Potem przygotowana tą kontemplacją została poprowadzona w głębiny Paschy – miecz przeniknął jej matczyne serce. By w końcu doswiadczyć Zmartwychwstania i Zesłania Ducha Świętego. Wejsć w rzeczywistośc Kościoła.

Maryja – NAOCZNY ŚWIADEK – cała zanurzona w Trójcy Świętej. Od zaproszenia Ojca w Zwiastowaniu, przez oddanie się mocy Ducha Świętego i przyjecie Syna we Wcieleniu, potem przez wychowywanie i troskę o Syna w czasie jego ziemskiego życia aż po ukoronowanie – Paschę i Zmartwychwstanie. To wszystko zostaje potem ukoronowane działaniem Trójcy w Kościele – a Ona jako Królowa – Matka Kościoła – prowadzi ten Kościół…

Maryja pokazuje jak traktować BOGA NA SERIO. Jak przyjmować SYNA. Jak słuchać i poddawać się działaniu DUCHA.

Jak być obecną w cichości, pokorze, ubóstwie i posłuszeństwe Bogu. Taką mamy Królową.

Maryja uczestniczyła we wszystkich elementach rodzacego się Kościoła i sakramentów. Droga chrześcijanina przechodzi przez Chrzest, Bierzmowanie i regularną Eucharystię. To jest jedyna droga:

Jezus powiedział do Nikodema: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego”. (J 3, 16-18)

Pięknie też z sakramentami Kościoła i drogą chrześcijanina rezonuje Psalm 23:

PAN JEST MOIM PASTERZEM:

CHRZEST – „prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć”

BIERZMOWANIE – „Namaszcza mi głowę olejkiem”

EUCHARYSTIA – „stół dla mnie zastawia na oczach mych wrogów” „kielich mój pełny po brzegi”

Bóg daje mi wszystko – nadobficie. Mówi KOCHAM CIĘ! I woła: ODPOWIEDZ MI!

I tu właśnie przychodzi czas na moją odpowiedź. Wpatrzenie się w Maryję, w Jezusa i zrozumienei, jaka ma być moja odpowiedź na Jego Miłość?

Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem! Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi! (2 Kor 13, 11-13)

Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: „Pan, Pan, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność”. Natychmiast Mojżesz skłonił się aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: „Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz nasze winy i nasze grzechy, a uczynisz nas swoim dziedzictwem”.(Wj 34, 4b-6. 8-9)

Przyjdzie mi przechodzić przez ciemną dolinę. Nie raz. Pan mnie przeprowadzi przez rejony mej paschy – przez moje leki, ból, trudne i bolesne obszary mojego życia.

„Zła się nie ulękne bo Bóg jest przy mnie”

Mog wejć w Chrystusa poprzez sakramenty. Wejść w tą relację przez głębię spotkania z Nim w sakramentach. Jezus wiedziw w Kosciół a potem do wspólnoty życia z TRÓJCĄ.

 

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców,
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione jest imię Twoje
pełne chwały i świętości,
uwielbione i wywyższone na wieki.

Błogosławiony jesteś w przybytku Twojej świętej chwały,
uwielbiony i przesławny na wieki.
Błogosławiony jesteś na tronie swojego królestwa,
uwielbiony i przesławny na wieki.

Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie,
który zasiadasz na Cherubach,
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba,
pełen chwały i wywyższony na wieki.

 

Panie naucz mnie KOCHAĆ! ODpowiadać MIŁOŚCIĄ na TWOJĄ MIŁOŚĆ!