Tagi

, , , , , , , , , , , ,

Dobry Pasterz – odpowiedzialny za powierzone mu owce. Ofiarny i sumienny. Sumienny aż po ofiarę z życia…

Jezus powiedział do faryzeuszów: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. (J 10,11-16)

Osoby

JEZUS <-> FARYZEUSZE

On posłany przez Ojca Dobry Pasterz <-> Oni wybrani do bycia pasterzami ludu

Jezus mówi jako Pasterz do pasterzy właśnie.

Jezus mówi o sobie:

JA JESTEM!
BÓG!
Dobry pasterz – wzór do naśladowania.
Pasterz, który:

  • ODDAJE ŻYCIE za swoje owce
  • ZNA swoje owce
  • Owce ZNAJĄ Jego

Jezus też pokazuje w kontraście złego pasterza. Pokazuje jakie drogi mogą wybrać faryzeusze. Jakimi liderami dla narodu wybranego mogą być – na wzór Dobrego Pasterza lub na wzór najemnika:

Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.

Dobry pasterz, dobry lider to ten, komu zależy na podwładnych a nie na sobie samym.

Poznanie – relacja – między Jezusem a owcami jest wzorowana na relacji wewnątrz Trójcy Świętej – na relacji w Duchu Świętym – czyli między Ojcem i Synem:

znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca.

Dobry Pasterz – dobry lider – nie ogranicza się do swojej grupy – pracuje by krok po kroku zmieniać cały świat. Szuka sposobów by – na tyle na ile potrafi – wpływać na świat wokół:

Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.

Jezus daje bardzo konkretne wskazówki zarządzania i przewodzenia.

Wskazówki dla wspólnot by się nie zamykać ale iść na świat i dbać o świat poza zamkniętymi drzwiami Wieczernika. Jezus pokazuje po jakich cechach można poznać dobrego i złego lidera. Czy jednoczy, troszczy się, jest ofiarny, a może wręcz przeciwnie, dba tylko o swoje, ucieka jak zaczyna się robić gorąco, wystawia najsłabszych na pożarcie, bo mu na nich nie zależy.


Panie udziel mi Twego Ducha, bym potrafił stawać się coraz lepszym managerem. Bym potrafił zarządzać coraz lepiej moimi podwładnymi. Bym potrafił stawiać człowieka ponad własny interes, umiał też patrzeć poza swoją grupę, by czynić świat mojej pracy lepszym.

Jezu cichy i pokornego serca, Dobry Pasterzu,
uczyń moje serce, serce lidera wybranego przez ludzi, na wzór serca swego

Ucz mnie jak być dobrym pasterzem.