Jezus powiedział do ludu: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. (J 6,44-51)

TRÓJCA:

Relacja przenikania się i uzupełniania Miłością.

Nikt nie przychodzi do Syna, jeśli go nie pociągnie Ojciec – więzami Miłości – mocą Ducha Świętego.

Bez Ducha Świętego nikt nie powie z wiarą Panem jest Jezus.

Zaś bez poznania Jezusa nie da się poznać Ojca.

Człowiek może tylko wierzyć i otworzyć swoje puste dłonie na moc z Nieba.
Cała ta rzeczywistość jest jak naczynia połączone, jak reakcja łańcuchowa.

Jeśli tylko ziarenko wiary zakiełkuje uruchamiają się w człowieku te wszystkie zależności. Ojciec pociąga, Duch napełnia, a Syn Objawia Ojca, który pociąga jeszcze mocniej, Duch wylewa się jeszcze obficiej, a poznanie Syna i zjednoczenie z Nim staje się jeszcze głębsze. Przez co poznaje się głębiej Ojca, który w swej mocy Stwórcy, chce stwarzać nowe, zatem człowieka pociąga ku jeszcze większej głębi relacji z Synem….

Całe zadanie człowieka to otworzyć się na łaskę WIARY, na dar Ducha.

Niezwykłym darem jest też chleb z Nieba – chleb Ciało Pana.

To jest pokarm na tą drogę. To co pozwala tej reakcji łańcuchowej propagować, rozszerzać się, powielać, wzmacniać. CHLEB Z NIEBA -PRAWDZIWY CHLEB!


Panie przynieś zamiłowanie w Eucharystii. W przyjmowaniu i celebrowaniu Uczty Chleba Niebieskiego. Uczyń me serce pokornym i wierzącym, a moje dłonie ubogimi i pustymi, byś Ty mógł na nie złożyć Twoją Łaskę – dar Ducha.