Tagi

, , , , , , , , , , ,

W Kafarnaum tak mocno słychać echa pustyni, echa kuszenia Jezusa na pustyni.

 

W Kafarnaum lud powiedział do Jezusa: Jakiego dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: Dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Rzekli więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba! Odpowiedział im Jezus: Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. (J 6,30-35)

Echo pustyni…

Odbija się tu echo pustyni…

Kuszenie na pustyni

Szatan zabrał go na narożnik świątyni – mówi skocz – pokaż jak lewitujesz – te tłumy poniżej będą Ci padac od nóg. Skocz, sprawdź Boga, przetestuj Go, przecież sam powiedział w Biblii, że Aniołom każe Cię nosić…

A tutaj w Kafarnaum bardzo podobne słowa:

Jakiego dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz?

Kuszenie Boga…!

I poparcie tego kuszenia wydarzeniami z Biblii:

Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, JAK NAPISANO: Dał im do jedzenia chleb z nieba.

Jezus tak, jak na pustyni zdemaskował diabła Słowem, tak, też i tutaj;

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba.

To nie był cud dla udowodnienia czegoś. To nie był cud Mojżesza. Manna nie spadłaby z nieba bez ingerencji Boga!

I tak jak wówczas dał zapowiedź prawdziwego chleba. Zapowiedź wyrażoną w „deszczu okruchów chleba”, tak teraz daje prawdziwy chleb z Nieba – Ciało Syna. Prawdiwa ulewa. Gdzieś na świecie w tej chwili ludzie podchodzą do ołtarza by karmić się tym chlebem.

Ten chleb daje życie – jest pokarmem na prawdziwe życie

Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu.

Jak się tym chlebem karmić:

Rzekli więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba! Odpowiedział im Jezus: Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.

PRZYJŚĆ I PRZYJĄĆ Z WIARĄ.

Nic więcej nie trzeba.Uwierzyć że ta okruszyna chleba to Ciało Pana, przyjść i nakarmić się. A obietnice są przeogromne. Nigdy więcej łaknienia – łaknienia serca. NIgdy więcej pragnienia – bo wszystko jest zaspokojone w Nim.


Przyjdź Panie i daj mi dar przychodzenia i karmienia się Twoim Świętym Ciałem.

Spraw Panie, bym jak najczęściej mógł uczestniczyć w Najświętszej Eucharystii.

Rozpal moją WIARĘ!