Tagi

, , , , , , , , , , , ,

Kim jest Bóg? Skąd i dokąd zmierza świat? Jakie są źródła wydarzeń i cel wielu wydarzeń które nas spotykają? Po co wszystko istnieje? To pytania które dotykaja każdego z nas. Dziś Słowo opisuje Esterę, która zadaje podobne pytania… Zadaje je samemu Bogu! I otrzymuje Jego odpowiedź.

Niezwykła jest modlitwa Estery. Jest wołaniem o poznanie Boga i o Jego interwencję…

Królowa Estera zwróciła się do Pana, przejęta niebezpieczeństwem śmierci. I błagała Pana, Boga Izraela, mówiąc: „Panie mój, Królu nasz, Ty jesteś jedyny, wspomóż mnie samotną, niemającą poza Tobą wspomożyciela, bo niebezpieczeństwo jest niejako w mojej ręce. Słyszałam od młodości mojej w pokoleniu moim ojczystym, że Ty, Panie, wybrałeś Izraela spośród wszystkich narodów i ojców naszych ze wszystkich ich przodków na wieczyste dziedzictwo i uczyniłeś im wszystko, co zapowiedziałeś. Wspomnij, Panie, daj się rozpoznać w chwili naszego udręczenia i dodaj mi odwagi, Królu bogów i Władco nad wszystkimi władcami. Włóż stosowną mowę w moje usta przed obliczem lwa i zwróć jego serce ku nienawiści do wroga naszego, aby zginął on sam i ci, którzy są z nim jednej myśli. Wybaw nas ręką Twoją i wspomóż mnie opuszczoną i niemającą nikogo poza Tobą, Panie, który wiesz wszystko”. (Est 4, 17k. l-m. r-u)

Modlitwa przepełniona pokorą i uniżeniem.

Zły obraz Boga w sercu ludzi jest powodem odejścia od Kościoła. Jest powodem wielu napięć które pojawiaja się w świecie. Jest przyczyną wielu grzechów i zgorszeń… Obraz Ojca to początek. Obraz który jest zaszyty w głębi mojego ja, bo na obraz i podobieństwo Boga zostałem utkany.

Jak można wierzyc w Kogoś, kogo się nie zna. Jak można wierzyć Komuś kogo się nie zna i zaufać mu aż po przelanie krwi… Obraz Boga to początek. Fundament… Ateiści nieraz walczą zaciekle z bogiem, z którym także walczą chrześcijanie… Z obrazem Boga, który ejst OBCY także chrześcijanom. Niestety wielu chreścijan nosi w sobie zły obraz Boga i przezentuje go światu jako swoje świadectwo…!

Jezus także kieruje oczy słuchaczy na Ojca i na Jego przymioty i obraz:

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą. Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków”. (Mt 7, 7-12)

Bóg jest dobry – jest samą Miłośćią…! Nie jest surowym dalekim Sędzią, który tylko czeka by człowieka ukarać. Nie jest też obojetny na los świata. Jest blisko człowieka. Bardzo blisko. Zna każdego człowieka bardzo osobiście, do głębi duszy…!

Prawdziwy obraz Boga wyłania się z Biblii. Przede wszystkim jest on Ojcem – naszym Stwórcą. Bóg cierpi z nami i za nas. Cierpi o wiele bardziej niż my. Bierze na siebie skutki grzechów w swoim Synu i idzie za nas na krzyż. Jemu zależy! Zależy do końca.

Bóg nie jest obojętny na świat i nie jest z daleka. Objawia się prorokom. Zrzuca Pawła z konia. ingeruje mocno w drodze Izraela z Egiptu, drodze która jest wyrazem naszej pielgrzymiej drogi. Na końcu której musimy umrzeć dla tego świata, by wejsć do Nowego Jeruzalem… A Bóg prze całą tą pielgrzymią drogę zawiera z nami przymierza, wspomaga nas. Karmi. Doswiadcza, byśmy sobie uświadamiali dokąd idziemy i nie zabładzili – nie stracili celu z naszych oczu.

Bóg jest nieskończony i wszehmogący – nie da się go objąć ludzkim rozumem. Jest w Nim wiele paradoksów, które można objąć tylko wiarą. Jest miłosierdzie i sąd. Jest objęcie całego swiata jak i każdej osoby indywidualnie. Jest Niewidzialny, ale działa w widzialnym świecie…

Bóg jest Miłością i to:

Miłosć jest Wszechmogąca

Miłosć jest Łaskawa

Miłość jest Sprawiedliwa

Miłość jest Cerpliwa

Miłość jest Mądra

Miłosć jest Sprawiedliwa

Dlatego też odpowiedzią na Boga jest Miłość!!!

Weż Matko całą wolność moją, wolę moją, pamieć i rozum. Weź wszystko co mam i posiadam. Wszystko to pochodzi z ręki Boga. Ty, Matko to weź i tym rozporządzja według woli Boga. Przegnę mu to wszystko złożyć w ofierze, jako wyraz mojej MIŁOŚCI. Wydoskonal ten dar. Ubogać go. Zarządzaj nim tak, by stał się miłą Bogu ofiarą mojej miłości.

Przynieś mi tylko Miłość i Łaskę  a one w zupełności mi wystarczą.