Tagi

, , , , , , , , , , ,

Słowo Boże opisuje zachowanie sanchedrynu wobec faktu Zmartwychwstania. Próba zatuszowania faktu. Przekupstwo. WYkorzystanie znajomości. Tylko po to, by wykrzywić prawdę o Zmartwychwstaniu – ogłosić anty-kerygmat. Potem wykrzywianie prawdy – specjalność złego ducha – będzie uderzała w kościół wszystkich czasów – aż po dzień dzisejszy. ZAdaniem kościoła jest zaś prostowanie, wyjaśnianie i rozstzrzyganie – badanie duchów i poruszeń i sutalanie prawdy w świetle Słowa Bożego.

O tym mówi też dzisiejsze I czytanie:

Po naradzie w Jerozolimie apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabas, i Sylasa, i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści: „Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc wam zamęt w duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!” Wysłannicy przybyli więc do Antiochii i zwoławszy lud, oddali list. Gdy go przeczytano, ucieszyli się z jego zachęcającej treści. (Dz 15,22-31)

„Jezus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” jak pdkreśli list do Hebrajczyków. Bóg jest niezmienny i objawienie nie podlega zmianom.

Jezus cały czas był i jest znaiem sprzeciwmu. Zapowiadał to już starzec Symeon w czasie Ofiarowania. JEsy znakiem sprzeciwu w krzyżu i męce – co widać namacalnie. Ale jest wciąż znakiem sprzeciwu – także w Zmartwychwstaniu – co podkreśla dzisiejsze czytanie.

Wobec faktu zmartwychwstania trzeba przyjąć postawę. Wierzę lub odrzucam. Nie można stać letnio. Są tylko dwie opcje. Dwie możliwości. Niewiasty trwały i uwierzyły. Apostołowie nie dowierzali. Sanchedryn postanowił wykrzywić prawdę. Wykrzywili mimo świadectw strażników. Mimo cudownych wydarzeń – tzręsienia zimi, zstąpienia Anioła. STRAŻNICY GŁOSZĄ KERYGMAT SANCHEDRYNOWI. Nawet takiego głoszenia nie przyjmują arcykapłani. Bóg ciągle stara się ich nawrócić. Ciągle posyła do Nich kogoś  dobrą nowiną. Jak nie uczniów, to Nikodema, jednego z nich, jak nie samego JEzusa, to żołnierzy pilnujacych grobu. Uzdrowionych. Nic nie działa. Zatwardzili swe serca. Chcą tylko obronić siebie i swoje racje – ZA WSZELKĄ CENĘ. Nie przyznają się do porażki, do błędu…

USTALAJĄ FAŁSZYWE ORĘDZIE – ANTY KERYGMAT – „JEZUS – NIE ZMARTWYCHWSTAŁ!” i każą go głosić za pieniadze. Nie z przekonania… Ale po prostu płącą za kłamliwą reklamę. Szeptany marketing ich wizji.

Sensem ich posługi. Sensem ich życia powinno być badanie wydarzeń i czekanie na Mesjasza. To Oni mieli go przywitać, ogłosić. To oni mieli spełnic rolę Jana Chrzciciela i przygotować lud na przyjście Mesjasza… Lud uwierzył JEzusowi – a oni nie! Bo nie głosili Boga ale samych siebie. Dlatego Jezus stał sie dla nich ogromnym znakiem sprzeciwu. Może spodziewali się – taj jak uczniowie idący do Emaus – że Mesjasz przyjdzie, zakruluje i posadzi ich wokół siebie…

Działają tak jak wobec żyjącego Jezusa – zebrali się szybko – w nocy – na naradę by Go skazać. Szybko, z naciskiem. Teraz po Zmartwychwstaniu – tak samo. Szybko, pokątnie, za pieniadze. Ustalimy „prawdę” o ją ogłosimy. Tworzą historię utkaną nie z faktów ale z wyników narady i spotkania. Ustalają wyimaginowane „fakty” które bedą potem głosić – jako ANTY-KERYGMAT. Przepłacaja żołnierzy. Szantażuja namiestnika.

Ta pogłoska trwa do dziś! – tak mówi Słowo.

Ludzie są leniwi – wystarczą im nieraz pozory i zasłony. Nieraz nie zadają sobie trudu by zbadać – dojść do źródeł… Wierzą autorytetom, celebrytom…

A Jezus mówił – „JA JESTEM PRAWDĄ”

Szatan organizuje swoisty anty-kościół – zbudowany na kłamstwie anty-kerygmatu, który ogłasza. Znajduje swoich anty-Apostołów. USypia uszy, rozleniwia sluchaczy, by nie dociekali prawdy.

Duch ciągle pociąga ku prawdzie, ku oczyszczeniu, ku nawróceniu.

Wystarczy pójśc za tym duchem, by krok po kroku dojść do prawdy. Bożej i obiektywnej a nie wykrzywionej i wygodnej. Ducha daje nam wolność. Nie pogwałci jej. Jeśli człwoeik pragnei trwać w anty-kerygmacie to Bóg nie zmusi go by stamtą poszedł. Człowiek sam musi tego zapragnąć. Zapragnąć prawdy i podjać drogę.

Jezu cichy i serca pokornego – uczyń serce moje na wzór serca Twego.