Tagi

, , , , , , , , ,

Jezus – DROGA, PRAWDA i ŻYCIE. Co to tak na prawdę znaczy? Jezus wyjaśnia uczniom w Wieczerniku, jednak Filip dopytuje, dlatego Jezus rozszerza swoją odpowiedź wyjaśniajac pełniej dlaczego jest DROGĄ, PRAWDĄ i ŻYCIEM i co z tego wynika. Zapowiada też Ducha Świętego.

Karl Heinrich Bloch – Ostatnia Wieczerza (źródło: Wikipedia)

Jezus powiedział do Tomasza: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię. (J 14,6-14)

 

JEZUS:

  • droga
  • prawda
  • życie

Bo tylko przez Niego można dojść do Zbawienia

Bo tylko w Nim wszystko staje się prawdziwe i ma sens

Bo tylko On jest w jedności ze Stwórcą dawcą życia – prawdziwego życia i On ma moc dać życie w łasce

JEZUS – DROGA

„Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”

Nie ma NIKOGO, kto poszedły inną drogą i doszedł do Zbaienia,

„INACZEJ” – Nie ma żadnej nnej drogi!

JEZUS – PRAWDA:

„Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca.”

Prawda to poznawanie Boga…

Zgłębianie Jego Słowa, Jego powołania, sensu istnienia.

Poznanie Boga dokonuje się przez poznanie Jezusa.

Poznać w Biblii ma głębsze znaczenie. O poznaniu mówi się w kontekście relacji intymnej małżonków. Poznać Boga, to wejśc z nim w najintymniejszą relację, w jedność. To wchodzić w jedność z Jezusem.

Tam objawia się PRAWDA.

JEZUS – ŻYCIE

Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście.

Już GO znacie. Wejście w intymną relację z Bogiem przynosi człowiekowi prawdziwe życie. Realne, pozbawione uludy, marzycielstwa, strachu, wynęcania. Niezwykłe, pełne „przygód” z Bogiem, naznaczone sensem i ogromnym celem u kresu.

Dobre sensowne, pełne życie.

Wszystko czego trzeba to zrozumieć jaka jest droga, przylgnąć do prawdy i prawdziwie żyć. Trzeba przyjąć Jezusa.

 

To chciał prezkazać Jezus uczniom w Wieczerniku. Dlatego Filip tak zadziwił Jezusa swoim pytaniem:

„Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy.”

Jezus który tłumaczył na czym polega droga, prawda i życie. Rozszerza swoja wypowiedź i uszczegóławia:

DROGA – JEDNOŚĆ:

„kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie?”

Patrz na JEzusa. Zobacz w Nim Syna Ojca, Osobę Trójcy. Adoracja, Eucharystia – to jest DROGA. Rozważnie Słowa – to jest DROGA. Zobacz w Jezusie BOGA!

PRAWDA POTWIERDZONA ZNAKAMI:

„Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.”

Bóg jest prawdomówny, Jezus przekazuje słowa Ojca – także zatem mówi tylko prawdę. Te wszystkie Słowa się SPEŁNIAJĄ. Są więc samą prawdą. Są więc prawdziwe bo potwierdzone znakami!!!

ŻYCIE – NAŚLADOWANIE

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca.”

To jest zapowiedź niewykłego życia. Pełnego Bożej ingerencji i działąnia.

Prawdziwego intensywnego, niezwykłego życia.

DUCH ŚWIĘTY – BO JA IDĘ DO OJCA

To wszystko pieczętuje zapowiedź Ducha Świętego, który ma pomóc w Życiu na pielgrzymiej Drodze ku Prawdzie

„…bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.”

Kto prowadzi życie w Prawdzie w Duchu Świętym, ten ma niezwykłą łączność z Jezusem i dostęp do Ojca.

Duch Święty cała MIłość Boga, siła spajająca wszechświat. Przestrzeń relacji wewnątrz Trójcy Świętej. Żyjąc w Duchu Świętym wchodzimy jakoś przedziwnie w samo wnętrze Trójcy. W Relację Ojca, Syna i Ducha!


Jezu w Twoje imię proszę o Świętość, o wytrwałość i pokonowyanie zniechęcenia w moim życiu. O bycie wiernym Tobie. W Twoje imię proszę o umiejetność życia w Prawdzie na Drodze ku najprawdziwszemu Życiu w Niebieskiej Ojczyźnie.