Tagi

, , , , , , , , , , , , , , ,

Wielki Post 2019

Pan sądzony, stojący w purpurze i koronie z cierni wobec tłumu skandującego „na krzyż z Nim!”. Jezus sądzony przez Sanchedryn, który Go znienawidził i chciał zabić. Nauczyciel, który przez trzy lata chodził ze swymi uczniami, przebywał z nimi, uczył ich Miłości i towarzyszenia drugim – został opuszczony przez tych najbliszych. Właśnie w tych chwilach kiedy najbardziej by ich potrzebował. Zdrada Judasza, a potem także zdrada Piotra! Musiały potwornie zaboleć na samych głębinach serca Pana…

WIECZERNIK PŁOMIENNYCH ZAPEWNIEŃ

Apostołowie w Wieczerniku pokłócili się o władzę. Każdy chciał dzielić królewski los z Chrystusem. Żąden z nich nei zdawał sobie sprawy, że tronem Pana będzie krzyż. Nawet mimo tego, że Jezus im to wiele razy otwarcie mówił.

Po słowach Piotra każdy z nich uroczyście zapewniał, nawet zapierał się, że nigdy Jezusa nie opuści. Że nawet na śmierć z Nim pójdzie. Przyszli żołnierze by aresztować Jezusa, a wszyscy najblisi z Wieczenika uciekli. Rozpierzchli się po Getsemani, pochowali za drzewami oiwnymi ukryci w mroku nocy.

Mimo szczerych chęci, mimo zapewnień – UCIEKLI!

Tak działa szatan. Atakuje najsilniej najbliższych, bo wie że wtedy najgłębiej wbije swe ostrze w serce człowieka.

NIEPOKALANA musiałą w tych dniach cierpieć najmocniej. Do głębi serca. Musiała też być mocno atakowana przez złęgo ducha. Apostołowie w drugiej kolejności. Oni jednak ulegli na wielu płaszczyznch. Kłócąc się o pierwszeństwo, śpiac, przez swą niesforność i ucieczkę. Zadali Panu dodatkowy ból serca. Serca osamotnionego i zdradzonego.

TYLKO MIŁOŚĆ MOŻE SOBIE NA TO POZWOLIĆ! GDZIE SIĘ NIE ZNAJDZIE TAM BÓL, KOMPROMITACJA, SAMOTNOŚĆ – ŻADNEJ CHWAŁY. TYLKO MIŁOŚC – TYLKO TYLE – MIŁOŚĆ WYSTARCZY!

Dlatego TRZEBA MI SIĘ STAĆ JAK DZIECKO. Dziecko, któremu nie trzeba więcej nic ponad Miłość rodziców. Bez kombinowania, ważenia, obliczania, bez rachunków zysków i strat. Szczerze i prosto. BEz bogactw – ale uboga i prosta. Bez wielkich słów, ale pokorna i delikatna. MIŁOŚĆ!

MIŁOŚĆ SKOMPROMITOWANA – pokazuje, że jest prawdziwa! Że jest większa niż to wszystko! Idzie dalej! Nie załąmuje się. Jak potężna jest MIŁOŚĆ JEZUSA. ON JEST MIŁOŚCIĄ!

PIOTR

Był pewny siebie. On pierwszy z Apostołów. A tu zawiódł straszliwie – bez precedensu!

Pokazywany jako nadzieja Mistrza – uprzywilejowany – ZAPRŁ SIĘ! ZAPRŁ SIĘ TRZY RAZY PANA!

POD PRZYSIĘGĄ POWIEDZIAŁ, ŻE NIE ZNA JEZUSA!

Jednak potem przychodzi refleksja. Po nawróceniu dzięki UFNEJ i przede wszystkim POKORNEJ postawie serca – WRACA..! Kluczem do wejścia w Boże Miłosierdzie jest POKORA. POKORA to gwarancja wyjścia z grzechowej rozpaczy i pokonania kusiciela.

Piotr był w szponach kusiciela. Między nim i Judaszem nie ma wielkiej różnicy jeśli chodzi o sam upadek. Różnica zaczyna się potem, w tym co obaj zrobili wobec grzechu. Obaj okazali pewnosć siebie i brak pokory. Brak czujności i ostrożności – i UPADLI.

Piotr upadł przez LĘK i STRACH. Judasz przez NĘCĄCĄ GO CHCIWOŚĆ.

Piłat upadł, poddał się grzechowi podobnie jak Piotr – prez lęk wobec tłumu. Też był pewnym siebie urzednikiem. Uważał, że jest wytrawnym politykiem, poradzi sobie z każdym oskarżeniem. Pewny od początku wyniku tej potyczki. A jednak dał się wmanewrować złemu duchowi działajacemu w sercach Sanchedrynu.

Brak CZUJNOSĆI na małe znaki PANA i zbytnia pewnosć siebie! TO GUBI CZŁOWIEKA!

Piotr nauczony tym doświadczeniem napisze potem:

Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu! Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen. (1P 5,5-9)

To jest streszczenie doświadczenia Piotra. Złóżcie troski w Panu – w Bogu szukajcie sił! Piotr był sam i wierzył w swą włąsną siłę – UPADŁ! Potem gdy był pokorny, gdy się uniżył, otrzymał od Pana łaskę przebaczenia i powrotu.

Choćby mnie zabił, będę Mu ufał – jak mówi Hiob!

PRZYLGNĄĆ DZIECIĘCO I UFNIE DO BOGA! – tego trzeba mi się uczyć z lekcji Piotra.

JUDASZ

Jdasz takżę zdradził. Jednakże, gdy się dowiedział, że Piłat skazał Jezusa na śmierć wpadłw  rozpacz! Opamiętał się po swoim czynie – oddał pieniądze. Spotkał jednak ignorancję ze strony Sanchedrynu. Nie do nich powinien zwrócić się po przebaczenie!

Ignorancja – poczucie bycia narzędziem zła – bycia wykorzystanym, do zabójstwa Pana pociągneły za sobą ROZPACZ. A ROZPACZ powiodła ku SAMOBÓJSTWU…


Panie wlej w me serce dziecięcą ufność. Zawierzenie TWemu Miłosierdziu. Bycie dzieckiem. Pokorne zawierzenie. Nie pozwól mi wpaść w rozpacz. Spraw Panie bym zawsze wracał do Ciebie, a nie szukał przebaczenia i usprawiedliwienia w świecie.