Wielkie dzieła Boga!

Bóg nigdy nie utracił i nigdy nie utraci kontroli nad ziemią, nad światem, nad ludzkością. Porywa serca ludzi. podrywa je do niezwykłych dzieł. Do niesamowitych zadań. Czasem to wołanie to działanie Boga przychodzi z najbardziej zaskakujacej i neispodziewanej strony. Tak jak w hostorii opisanej w księdze Ezdrasza.

Król Cyrrus pociaga lud Boga Jahwe do tego, by się wziął, zoragnizował i odbudował świątynię…! Szok. Załatwia im środki na ta budowę.

Wszystko ma swój początek w Bogu. Każde wydarzenie, działanie. On prowadzi swiat, ciągle to robi. Choć świat zdaje się tego nie dostrzegać. On potrafi znaleźc sposoby i środki by pokierować ludzi we właściwą stronę. Jedyne czego nie narusza to wonej woli człowieka. Nie przekracza wolności człowieka i pozwala nam mówić NIE. Na naszą zgubę mówić Jemu: NIE!.

(Ezd 1,1-6)
Aby się spełniło słowo Pana przepowiedziane przez usta Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania, żeby ogłosił w całym swoim królestwie i wydał na piśmie, co następuje: „Tak mówi Cyrus, król perski: „Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie, która jest w Judei. Jeśli z całego ludu Jego jest między wami jeszcze ktoś, to niech Bóg jego będzie z nim; a niech idzie do Jerozolimy w Judei i niech zbuduje dom Pana, Boga Izraela, to jest Boga, który jest w Jerozolimie. A każdego z tych, co przetrwali, współmieszkańcy wszystkich miejscowości, gdzie taki przebywa, mają go wesprzeć srebrem, złotem, sprzętem i bydłem, nadto dobrowolnymi ofiarami dla domu Boga, który jest w Jerozolimie”. Wtedy powstali naczelnicy rodów Judy i Beniamina, jak również kapłani i lewici, słowem każdy, którego ducha Bóg pobudził, aby ruszył w drogę zbudować dom Pana znajdujący się w Jerozolimie. A wszyscy sąsiedzi poparli ich wszystkim: srebrem, złotem, sprzętem, bydłem i kosztownościami, oprócz wszystkich darów złożonych dobrowolnie.

Jezus przestrzega nas przed SŁUCHANIEM! Ciekawe. Uważajcie jak SŁUCHACIE!

I podaje przedziwny przykład lampy. Nic co zakryte takim nie zostanie. Wszyskto wyjdzie na jaw. Każde szemranie, szeptanie, wsłuchiwanie się w sprawy przeciwne Bogu. W plotki. Uważaj KOGO i CZEGO słuchasz. Czy Słuchasz Słowa ożywczego, czy jadu i trucizny.

Ożywcze Cię ożywi i pomnoży to co masz. Jad i trucizna osłabia i zabiera to co ci się wydaje że masz.

(Łk 8,16-18)
Jezus powiedział do tłumów: „Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma”.

Słuchaj tak, by wprowadzić w życie, by się podzielić, by ŚWIECIĆ TYM SŁOWEM przed innymi.

Uważaj jak słuchasz.

Po co słuchasz!

Jak to słowo Cię zmienia?

O to pyta dziś Jezus.

Weź Mamo i przyjmij cała wolność moją, wolę moją, pamięć i rozum. Weź wszytko to co mam i posaidam. Z ręki Boga przez Twoje dłonie wszystko to otrzymałem i Bogu przez Twe ręce pragne to oddać. Ty Mamo, która znasz wolę Ojca rozporządzaj tym wszytkim. Przynieś mi tylko Miłość i Łaskę a one w zupełności mi wystarczą.

Przynieś Łaskę SŁUCHANIA i dzielenia się tym CO UZŁYSZAŁEM!