Ludzie rozpoznają znaki czasu. Widzą, że zaczyna się wiosna. Drzewa wypuszczaja pąki. A częśto nie chcą widzieć znaków Boga.

(Łk 21,29-33)
Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść: „Patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą”.

Bó jest stały w swych obietnicach, w swoim Słowie.

Bóg też zapowiadał Nowe przymierze. Zapowiadał Jezusa. Gdy jednak Jezus przyszedł na Ziemię, wówczas ludzie Go nie rozpoznali.A tymczasem On wypełnił do końca Stare przymierze – wypełnił wszystki zapowiedzi. Zawarł z ludźmi nowe przymierze.

Zamaist Kamiennego ołtarza z po góry Synaj, to Krzyż i ciało Jezusa stało się ołtarze,. Zamiast 12 stelli w wieczerniku zgromadziło się 12 apostołów – początek ludu bożego.
Zamiast zapisu 10 przykazań an tablicach, Jezus poinstruował na czym polega nowe przymierze i wygłosił swoją mowę pożegnalną w Wieczerniku. Zamiast krwi zwierząt skarapiajaćej lud dla oczyszczenia, Jezus skropił nas swoją drogocenną krwią. Staliśmy się krewnymi BOGA!

Zmieniła się istota przymierza. W starym testamencie opierało się ono o Sprawiedliwosć, w Nowym o Miłość i Miłosierdzie. Zamiast 10 przykazań jest jedno zadanie – miłujcie się tak, jak Ja was umiłowałem. Nowe przykazanie wzywa do Miłości NA WZÓR JEZUSA. I Jezus pokazał wzór totlany – oddał życie w imię MIŁOŚCI. Jezus umiłował ludzi DO KOŃCA. Aż po kres życia – takze swoich oprawców i praciwników.

Dekalog konstytuował to, jak powinien wyglądać pięknyy zintegrowany harmonijny człowiek. Pokazywał naturę ludzką w najlepszym wyaniu. Przykazanie Miłości każe nam spojrzeć dalej i wyżej. POnad ludzką naturę i wzorować się na naturze Boga. Tą zdolność Miłości dostajemy wraz z Duchem Swiętym w sakramencie Chrztu.

Nowe przykazanie zrealizuje się tylkow  konkretnym działaniu. To nie zboór zakazów, działań, od których trzeba się powstrzymać. Wręcz przaciwnie – działaj – NASALDUJ MNIE – mówi Jezus! Miłując bliżniego miłuję Boga. Wcielenie zlikwidowało podział między naturą ludzką a boską. Miłujac bliżniego i zachowujac przykazania miłujesz Boga. Bo jeśłi kto miłuje Jezusa, ten zachowuje Jego naukę!

Jak powie Św. Paweł – nie miłuje się Słowem i Jezykiem ale Czynem i Prawdą. Kto nie miłuje brata, któego widzi nie może miłować Boga, którego nie widzi. Nowe przykazanie przekształca ŚWIAT na lepszy!

Weź Mamo i przyjmij całą wolność moją, wolę moją, pamięć i rozum. Weź wszystkot o co mam i posiadam. Z ręki Boga przez Twoje dłonie wszytko to otrzymałem i Bogu przez Twe ręce pragne to oddać. Ty Mamo, która znasz wolę Ojca rozporządzaj tym wszystkim. Przynieś mi tylko Miłość i Łaskę a one w zupełności mi wystarczą.