Tagi

, , , , , , , , , , , ,

Św. Ludwik podkreśla wartość i efekt ofiarowania się Maryi:

Oddajemy Jej do dyspozycji całą wartość wynagradzającą i przebłagalną naszych dobrych uczynków. W ten sposób, po ofiarowaniu siebie, choćby bez żadnego ślubu, nie jesteśmy już panami żadnego dobra, które czynimy. Najświętsza Dziewica może je przydzielać bądź jakiejś duszy czyśćcowej, by ją wspomóc lub wyzwolić, bądź też jakiemuś biednemu grzesznikowi, by go nawrócić. (Pkt. 30 „Tajemnica Maryi”)

To jest właśnie szczyt. Oddać się Bogu – w tym wypadku poprzez niezwykłą Pośredniczkę, jaką jest Maryja. Oddać Bogu ostatnią naszą przestrzeń, która z Jego decyzji jest nasza. Oddać wolność, wolę, pamięć i rozum. Tą przestrzeń, w której dokonujemy wyboru dobra i zła. Tą przestrzeń, przez którą przychodza do nas pokusy. Oddać to wszystko Tej, która nigdy nie uległa pokusie. Która nigdy nie poddała tych sfer swego życia złemu – Niepokalanej. To właściwe dłonie – kochajacej Matki.

Zaufać Panu przez Maryję – to oznacza „ODZYSKAĆ SIŁY”:

„Z kimże byście mogli Mnie porównać, tak, żeby Mi dorównał?” — mówi Święty. Podnieście oczy w górę i patrzcie: Kto stworzył te gwiazdy? Ten, który w szykach prowadzi ich wojsko, wszystkie je woła po imieniu. Spod takiej potęgi i olbrzymiej siły nikt się nie uchyli. Czemu mówisz, Jakubie, i ty, Izraelu, powtarzasz: „Zakryta jest moja droga przed Panem i prawo me przed Bogiem przeoczone?” Czy nie wiesz tego? Czyś nie słyszał? Pan to Bóg wieczny, Stwórca krańców ziemi. On się nie męczy ani nie nuży, Jego mądrość jest niezgłębiona. On dodaje mocy zmęczonemu i pomnaża siły omdlałego. Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się słabnąc młodzieńcy; lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły; biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. (Iz 40,25-31)

Jarzmo Pana to oddanie się woli Ojca. Jarzmo służy temu by zaprzęc woły do pracy – jarzmo Boga to droga do pracy na Bożej roli. Jarzmo i brzemię służy też do okiełznania i sterowania wołem podczas pracy. Do tego, by wykonywał wolę rolnika trzymajacego lejce, a nie swoją. Tylko, żę jarzmo  i brzemię, o którym mówi Jezus to słodkie i cudne jarzmo i brzemię Miłosći. Dać sie Bogu kierować tak, bym nie wlazł z powrotem w błoto grzechu, ale by moja praca na Bożej roli była efektywna i skuteczna…

Jezus przemówił tymi słowami: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”. (Mt 11,28-30)

Panie, przez ręce Maryi weź moją wolność, wolę, rozum i pamięć. Włóż na moje barki jarzmo i brzemię Twej Miłosći i Łaski i pokieruj moim życiem według Twojego uznnia. Wszystko co mam i posiadam z Twojej ręki pochodzi i Tobie to chcę powierzyć przez ręcę Matki. Ty kieruj moim życiem poprzez Matkę i spraw bym dobrze i owocnie pracował na roli Ojca.