Tagi

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Św. Ludwik proponuje wejście na drogę całkowitego oddania się Maryi. Powierzenia siebie i poddania się pod wolę Matki. Ona potrafi zabezpieczyć nasze zasługi i z drugiej strony wyprosić odpowiednie łaski dla nas. Miłość i łaska od Boga, to wszystko co jest potrzebne człowiekowi do szczęścia. A spełnienie człowiek znajdzie wtedy, gdy przysłuży się chwale Boga – bo do tego został stworzony. Powierzajać się matce realizują się oba te obszary. Zarówno nasze życie jest ku chwale Bożego Majestatu, jak i obfituje w łaski od Boga przekazane prze ręce Mamy:

Przez to nabożeństwo zabezpieczamy nasze zasługi, składając je w ręce Najświętszej Dziewicy. A to dlatego, ażby Ona je strzegła, powiększała je i przyozdabiała, gdyż sami nie możemy sobie wzajemnie udzielać zasług łaski uświęcającej ani chwały…Wartość błagalną i wynagradzającą wszystkich naszych modlitw i dobrych uczynków oddajemy Jej, aby je mogła rozdawać i udzielać, komu Jej się podoba.
Jeżeli po takim ofiarowaniu siebie Matce Bożej zapragniemy ulżyć jakiejś duszy czyśćcowej, ocalić jakiegoś grzesznika, wesprzeć któregoś z przyjaciół naszymi modlitwami, ofiarą czy umartwieniem, musimy o to pokornie prosić Maryję i zdać się na to, co Ona postanowi bez naszej wiedzy. Bądźmy przekonani, że wartość naszych uczynków, rozdawana tą samą ręką, którą posługuje się Bóg udzielając nam swoich łask i darów, przyczyni się do jeszcze większej Jego Chwały.
(pkt 31. „Tajemnica Maryi” św. Ludwik)

Trzeba być przygotowanym na to, że świat tego nie przyjmie, że nie pojmie, że nie zrozumie. Wystarczy spojrzeć na historię Eliasza (Jana Chrzciciela) czy Jezusa opisane w Ewangelii:

Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: „Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?” On odparł: „Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał”. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. (Mt 17,10-13)

Bóg jednak takim człowiekiem który powierzy się Jemu prze ręce Matki, który zawierzy Maryi i pozwoli Jej zanieść nasze zasługi do Boga i przynieść od Boga łaskę, uczyni wielkie dzieła. Wracajać wstecz do opowieści o czynach i dokonaniach Eliasza można się zachwycić na tym jak on się otworzył na działanie ni łąskę Boga:

Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia. On głód na nich sprowadził, a swoją gorliwością zmniejszył ich liczbę. Słowem Pańskim zamknął niebo, z niego również trzy razy sprowadził ogień. Jakże wsławiony jesteś, Eliaszu, przez swoje cuda i któż się może pochwalić, że tobie jest równy? Ty, który zostałeś wzięty w skłębionym płomieniu, na wozie o koniach ognistych. O tobie napisano, żeś zachowany na czasy stosowne, by uśmierzyć gniew przed pomstą, by zwrócić serce ojca do syna, i pokolenia Jakuba odnowić. Szczęśliwi, którzy cię widzieli, i ci, którzy w miłości posnęli, albowiem i my na pewno żyć będziemy. (Syr 48,1-4.9-11)

Powierzenie się Bogu to wielkie wołanie o odnowę serca. O Najszybszą i najskuteczniejszą drogę ku Zbawieniu:

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

Usłysz, Pasterzu Izraela,
Ty, który zasiadasz nad cherubinami.
Zbudź swą potęgę
i przyjdź nam z pomocą.

Powróć, Boże Zastępów,
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
I chroń to, co zasadziła Twoja prawica,
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.

Wyciągnij rękę nad mężem Twojej prawicy,
nad synem człowieczym,
którego umocniłeś w swej służbie.
Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie,
daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.
(Ps 80,2aci3b,15-16,18-19)

To do Boga trzeba wołać o łąskę odnowy i uzdrowienia serca. Jemu się powierzyć przez ręce Matki. I w końcu wziąć się do roboty:

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. (Łk 3,4.6)

Weź Panie i przyjmij przez ręce Matki, całą wolność moją, wolę moją, pamięć i rozum. Weź Maryjo i rozporządzaj wraz z Twym Synem wszystkim tym co mam i posiadam bo to z Jego ręki przez Twoje pośrednictwo wszystko to pochodzi. Weź Mamo moją pracę, talenty, relacje, małżeństwo, umiejętności, wszystko to co mam i posiadam materialnego i rozporządzaj tym tak jak chce Bóg.

Przynieś tylko Miłosć i Łąskę – Najdroższa Mamo – Pośredniczko łask. Miłość i łaska od Boga w zupełności mi wystarczą.