Maryja – MATKA KOŚCIOŁA

Wszystko należy powierzyć przez Jej ręce.

Maryja jest głęboko wpisana w Boży plan zbawienia. Jest obecna w Ewangeliach od samego początku aż po ich koniec a nawet dalej w Dziejach Apostolskich. Trwa z Kosciołem i przy Kościele. Ona która była nierozerwalnie – fizycznie związana ze Zbawicielem.

Ona bybła cicha, pokorna, uboga i posłuszna Bogu. Zawsze była solą i światłem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”. (Mt 5, 13-16)