Tagi

, , , , , , , , , ,

PIĘĆDZIESIĄTNICA – przygotowujemy się do niej. Jest już za progiem. Zapowiadana przez Jezusa i stanowiąca ukoronowanie Paschy. Jest niezwykle wymownym wyjściem raczkujacego dotychczas Kościoła w świat. Stanowi eksplozję. Kościół wychodzi – mówi w językach, dociera do dziesiątek zgromadzonych w Jeruzalem ludzi…

Kościół rozwijał się od Zmartwychwstania. Jezus spotykał się z Apostołami. Wyjaśniał im pisma. Tłumaczył i zapowiadał Ducha. Teraz Kościół jest już gotów przyjąć pieczęć Ducha i wyjść w świat głosić. Od razu idzie. zaraz po Zesłaniu idzie i głosi. Na krzyżu Jezus tchnął – wyzioną ducha – tchnał na zalążek Kościołą zgromadzony pod krzyżem. Potem tchnał po Zmartwychwstaniu na uczniów zgromaczonych w Wieczerniku, by wreszcie wylać na nich pełnię Ducha Świętego w Pięćdziesiatnicy.

Kościół już od samego początku rozumie, że Pan przekazał mu włądze i misję. Po Pięćdziesiatnicy Piotr i Apostołowie widzą, że powstała pustka po Judaszu. Podejmują decyzję o wyborze Apostołą w zastępstwie Judasza, by grono było pełne i liczyło znów Dwunastu. Podejmują pierwsze ważne decyzje jako Kosciół – a przecież to PAN WYBIERAŁ APOSTOŁÓW. Ale Pan też dał władzę – kluczy – Piotrowi.

Od teraz PAN = KOSCIÓŁ. CHRYSTUS jest w Kościele i wyraża się przez Kościół. Objawia się w świecie poprzez Kosciół. Kościół też doskonale rozumie swoją misję. Mają dwóch kandydatów. Misją Kościołą jest głoszenie Kerygmatu. Dają więc warunek na zastępcę – by był świadkiem całego publicznego życia Jezsua – naocznym świadkiem. Chrześcijaństwo to WYDARZENIE – które my głosimy życiem i Słowem.

Potem Kościół będzie się dalej rozwijał i wzrastał. Powoli zobaczy, że naocznym świadkiem jest też ten, kto wewnętrznie spotkał Zmartwychwstałego. Dołączą do grona Pawła, który fizycznie nie był naocznym świadkiem życia publicznego Jezusa. Ale spotykajac Zmartwychwstałego – stał się naocznym świadkiem. Niezwykłe w nawróceniu Pawła jest też to, że Pan skeirował go do KOŚCIOŁA! Nie do jaskini, żęby przemyślał swe postępowanie. Nie pouczył go o wszystkim w widzeniu mistycznym. Pan = Kościół. Dlatego posłał go na ulicę prostą… Pan sznuje Kościół.

Pięćdziesiatnica to dopełnienei Paschy – kościół przeżywa to jako okres wielkanocne – jedno długie 50-dniowe oczekiwanie na Ducha. To nie oddzielna uroczystość – ale domkniecie Paschy i Zmartwychwstania Pana. Bez Zesłania Ducha Pascha jest niepełna…

Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę.