Tagi

, , , , , , , , , , , , , ,

Chrystus pojawia się w widzialny sposó wśród uczniów po swoim zmartwychwstaniu. Przygotowuje struktury kościoła. Uczy Apostołów i uczniów swej nowej niewykłej formy obecności. Zwieńczeniem tego czasu, ostatnią chwilą w której uczniowie widzą Pana na własne oczy jest Wniebowstąpienie. Jezus oficjalnie odchodzi z tego świata w swej widzialnej postaci.

Zapowiada Ducha, który scementuje i poprowadzi dalej Kościół.

Przed Wniebowstąpieniem Przekazuje im swoje ostatnie wskazówki i rozsyła ich na cały świat.

[ĆD 307]

O dziewiątym objawieniu.

Mateusz 28,16-20

Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Pierwszy. Uczniowie na rozkaz Pana udają się na górę Tabor.

Drugi. Ukazuje się im Chrystus i mówi: „Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi”.

Trzeci. Wysłał ich na cały świat na głoszenie [Ewangelii] mówiąc: „Idąc nauczajcie wszystkie narody chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Niezwykłe jest to, że POWĄTPIEWALI!

Jezus daje im misję chrzczenia wszystkich narodów pod słońcem, a oni jeszcze wątpią w Niego. Św Paweł w liście do koryntian (15,6) będzie mówił, że w tym spotkaniu uczestnczyło około 500 osób. Trudno się zatem dziwić powątpiewaniu części… Jezus jednak przychodzi wypełnić wolę Ojca. Niczym się nie zraża. CHe przy;rowadzić wszystkich do Ojca. Wie, że Bóg jest większy od ludzkich wątpliwości, że Bóg nie stracił kontroli nad światem. Z drugiej storny bardzo chce z człowiekiem współpracować, współstwarzać świat i czynić go lepszym. Bóg też nie przekracza ludzkiej wolności.

Może wątpili co do samej postaci Jezusa. Nie potrafili Go do końca rozpoznać w Tym, który do nich przemawiał. Tak jak nie potrafiła Go rozpoznac po zmartwychwstaniu MAria MAgdalena, uczniowie idący do Emaus, czy nawet sami Apostołowie. Teraz na TABORZE – na tej symbolicznej górze – widzieli go tak jak trzej Apostołowie wczesniej. W ciele uwielbionym. Tak jak iotr, Jakub i Jan byli zmieszani i zaskoczeni w czasie przemienienia Pana. Tak teraz mogli być zaskoczeni i zmiesznai ludzie, którzy przybyli na to wydarzenie.

Pan posyła! Mówi najpierw o swojej władzy. A potem ich rozsyła, by udzielali Chrztu.

On ma władzę – Kurios – PAN. Król Wszechświata. I Na mocy tej właśnie władzy ich rozsyła na świat. By chrzcili, WSZELKIE STWORZENIE. By cały świat naznaczali chrztem. By rzeczywistosć wokół siebie naznaczali chrztem. TU nie chodzi tylko o akty religijne, ale przede wszystkim o życie darem i łąska chrztu an co dzień.

Całe stworzenie ma Boga chwaić przez nas. Dlatego głoszenie Ewangelii, dobrej nowiny powinno być kierowane do całego stworzenia.

Jezus wszechmogący, król Wszechświata – nie stawia granic – GŁOŚCIE WSZELKIEMU STWORZENIU!

Udzielajcie chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chrzest jest bowiem bramą, przez którą można wejść w misterium Chrystusa – zanurzyć się w Nim. Chrzest to wejscie w dzieło Trójcy:

Ojciec posyła Syna

Syn dokonuje dzieła Odkupienia

Duch doprowadza to dzieło do pełni

Chrzcic w IMIĘ Trójcy – to znaczy zanurzać w sens istnienia Trójcy – zanurzać w Miłość i Paschalność. W Krzyż i Zmartwychwstanie. W Pokorę, Ubóstwo, Zależność ale i w Chwałę i Uwielbienie. Jezus przebóstwiony, w ciele uwielbionym – to jest cel dla każdego z nas.

Na chcie zostaliśmy też powołani na kapłana, proroka i króla. Mamy udział w pełni Chrystusa. Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony. Kościół ma zatem dwa proste zadania. Ewangelizację – ciągłą ewangelizację. Zarówno niewierzących jak i wierzacych, którzy potrzebują podtrzymanai wiary. Drugie zadanie to CHRZEST. Obmywanie z win i grzechów.

Kościół kontynuuje dzieło Chrystusa w widzialnej postaci. Stąd też cuda, które będą towarzyszyły głoszeniu… Które będą towarzyszyły tym, którzy uwierzą.

Jezus jednak skupia się na dwóch znakach.

Wyrzucanie złych duchów – sakrament chrztu, pokuty, napomnienia braterskie, rekolekcje, wzywanie do nawrócenia,.. ciągła walka z szatanem

Drugi znak to mówienie wieloma językami. Dziś Kościół sprawuje sakramenty na krańcach świata w ojczystych językach słuchaczy.

Pan też ustanawia sakrament namaszczenia chorych. NA chorych kłaść będą ręce, a ci odzyskają zdrowie…

A to wszystko w mocy Ducha – w mocy POCIESZYCIELA, októrym mówi dzisiejszy framgment Ewangelii:

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Teraz idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: „Dokąd idziesz?” Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was. On zaś gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we Mnie; o sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony”. (J 16,5-11)