Tagi

, , , , , , , , , , , ,

ŻYCIE W WIERZE:

OBJAWIENIE OJCA prowadzi ku WIERZE. WIARA realizowana w CZYNIE prowadzi do UŚWIĘCENIA W PRAWDZIE. PRAWDA zaś jest drogą do OJCA na wieczność.

DZIAŁANIE ZŁEGO:

Zamazywanie, zasłanianie OBJAWIENIA OJCA. Prowadzenie do WĄTPLIWOŚCI, podsycanie ich i prowadzenie ku NIEWIERZE. Te zaś prowadzą do życia w ZAKŁAMANIU. ZAKŁAMANIE I WĄTPLIWOŚCI wobec Boga prowadzą do GRZECHU. Życie w GRZECHU prowadzi ku ŚMIERCI – ostatecznie ku ŚMIERCI WIECZNEJ.

Jezus na krzyżu prowadzi wojnę o każdego człowieka. Robi to dobrowolnie – On chce zapłacić cenę za człowieka – bo ON JEST SAMĄ MIŁOŚCIĄ. Żywym wypełnieniem słów z dzisiejszej Ewangelii.

Cel który Jezus ukazuje w Wieczerniku to JEDNOŚĆ. Szczytem JEDNOŚCI jest TRÓJCA ŚWIĘTA. OJCIEC i SYN posyłajaćy DUCHA! Duch Święty to owocująca MIŁOŚĆ. MIŁOŚĆ OSOBOWA!

Dlatego Jedność staje się kryterium do rozstrzygania, czy coś jest Boże czy przeciwko. Świat widzi JEDNOŚĆ i przez JEDNOŚC poznaje Boga. Ludzie poznają, że jesteśmy uczniami Jezusa gdy trwamy w Jedności i miłości. Gdy wypełniamy w czynie przykazania o których mówi dzisiejsza Ewangelia. Najmocniej o jedności mówił Jezus w Wieczerniku! Modił się, błagał o jedność. Wszystko na wzór Boga. NA wzór TRÓJCY. Trójcy która jest jednosćią w Miłosci i Miłością w jednosći. W niej wszystko się przenika.

Jezus chce zrobić wszystko by każdy był Zbawiony – prawgnie pociagnąć wszystkich do siebie. Pociągnąć ku sobie.

Owocem prawdziwego uczestnictwa w Eucharystii także będzie narastajaca Jedność. Bo w Eucharystii uobecnia się Ofiara Krzyża. Tak samo kontemplacja Męki Pana prowadzi ku Jedności. Rozważanie Słowa opisujacego Paschę Pana.

Sobór Watykański II powie nawet że bez Eucharystii nie można zbudować solidnej jedności we wspólnocie. Nie można zbudować wspólnoty.

To wszystko – ta cała przemiana – nawrócenie człowieka zaczyna się od MODLITWY. Jezus przplata swą działaność modlitwą. Ciągle na kartach Ewangelii widać Go modlącego się. Ludkie wysiłki nic nie przyniosą jeśli brak ejst modlitwy. Wspólnota się nie ostoi. Modlitwa i Miłość czynna – ofiara jednego dla drugiego. To jest Funadament, cement który spaja podwaliny każdej innej aktywności.

Jedność można wymodlić!

 

Jesteśmy Mężem i Żoną w IMIĘ OJCA i SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO.

OD WIECZERNIKA JEZUS NIEUSTANNIE MODLI SIĘ O NASZĄ JEDNOŚĆ. A My tak mało o to się modlimy – tak mało omawiamy naszą jedność z Nim w czasie Eucharystii.