Tagi

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Dziś Słowo mówi bardzo wiele o korzeniach z których wyrósł Jezus. Jako Król z dziedzictwa największego z okresu królów – Dawida. Jako Arcykapłan i PRorok z okresu największego z PAtriarchów – Abrahama. Jako człowiek posiadający konkretne cechy wychowany przez Józefa. To Józef przekazał mu etos pracy, pokazał wzorzec Ojca, przekazał wiarę i nauczył Słów Biblii. W prostej robotniczej wiosce gdzieś na krańcach Izraela – w Nazarecie.

Józej i Maryja uczyli Go też postawy modlitewnej, stosunku do ludzi. Budowania pokoju.

Te cechy niezwykle widać w modlitwie arcykapłańskiej Jezusa w 13 rodziale Ewangelii Jana. Jezus prosi za siebie, za swoją misję, o wytrwałość do końca, błaga o jedność uczniów i powstajacego Kościoła. Za nas – za Kościół wszystkich czasów.

Wszystko ma się wydarzyć dla Chwały Ojca!

Jezus pranie JEDNOŚCI – przywrócenia harmonii w świecie rozdartym przez doświadczenie grzechu – zrywającego więzi. Więzi między człowiekiem a Bogiem i między ludźmi. A także między człowiekiem a stworzeniem.

Bóg jest fundamentem Jedności. On – Stwórca wszystkiego i wszystkich.

Gdy grzech przychodzi. NAjpierw wprowadza małe zmącenie ale potem lawinowo niszczy jednosć i harmonię w świecie!

Przyszedł czas, by Jezus ZAKRÓLOWAŁ. Zjednoczył wszystko. Połączył na nowo. WYPEŁNIŁ OBIETNICE. Przyszedł czas – pełnia czasu!

„A Ja gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” Wywyższony w męcę i jak Król Wszechświata.

On jako Arcykapłan i Ofiara – sam umrze za lud. Jak powiedział w proorctwie Kajfasz – „Lepiej gdy jeden umrze za naród, niż gdyby miał zginąć cały naród”

Panie przywróć jedność światu. Naucz nas na nowo kroczyć ku świętości i walczyć z grzechem, głównym sprawcą braku harmonii i Bożego Królestwa w świecie.