Tagi

, , ,

Słowo na Niedzielę 1 Grudnia 2019

Jezus mówi o ciągłej gotowości. O trwaniu w „Adwencie” całe życie. Tak, by paruzja mnie nie zaskoczyła. Mówi o dbaniu o to by stale żyć w łasce uświęcającej. By nie dać się zaskoczyć Jego przyjściem…

ezus powiedział do swoich uczniów: ”Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”. (Mt 24,37-44)

Panie ucz mnie być zawsze gotowym na Twe przyjście. Prowadź drigą ku świętości. Ucz Miłości.