Tagi

, , , ,

Słowo na Piątek 29 Listopada 2019

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść: „Patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą”. (Łk 21,29-33)

Wszystko ma swój rytm i czas. Drzewo wzrasta, ma liście, owocuje, podlega porom roku. Człowiek rozpoznaje jego fazy wzrostu, pąki, wiek, kwiaty. Człowiek widzi kiedy zawiązuje owoce i wreszcie owocuje.Tak też powinno się być wytrwałym i wiernym Bogu, jednocześnie rozeznając wolę Boga i rozpoznając przejawy Jego obecności i działania.

Brzydź Duchu i ucz mnie rozpoznawać Twoją obecność.