Słowo na Sobotę 30 Listopada 2019.

Pan podejmuje inicjatywe. To Jezus spojrzał.

Pan zastaje człowieka w jego codzienności. Jest taki.ciekawy obraz który pokazuje Zwiastowanie, gdy Maryja obiera ziemniaki. Do Andrzeja Apostoła Jezus przyszedł w czasie codziennego mozolne go czyszczenia sieci.

Dlatego ważne jest robienie tego, co się potrafi najlepiej zgodnie ze swoim stanem. Bo Jezus nie przychodzi w b3zczynność i syagnację, ale w dynamikę codzienności i obowiązków człowieka.

Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. (Mt 4,18-22)

Panie mów do mego serca w codzienności.