Tagi

, , , , , , , , ,

Słowo na Środę 27 Listopada 2019

Jezus mówi dziś o tym, że życie chrześcijanina to nie leżenie na łące. To też nie utarte schematy niedzielnego „kościółka”. To nie tradycje. Ale prawdziwe, żywe, tętniące krwią jest chrześcijaństwo męczenników.

Sposobność do składania świadectwa pojawia się wówczas, gdy nasze dobre imię zaczyna być stawiane na szali, gdy życie chrześcijanina jest zagrożone z powodu imienia Jezus. Wtedy gdy pojawia się realna groźba straty, gdy opowiem się za Jezusem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie”. (Łk 21,12-19)

Jezus nie zapowiada sielanki, wręcz przeciwnie – męczeństwo, zdrady i to nawet wewnątrz rodzin!

KONKRET: „Podniosą na was ręce i będą was prześladować” „Będą was wlec…” – na siłę, wbrew waszej woli! Bóg te sprawy dopuszcza, BY DAĆ SPOSOBNOŚĆ DO SKŁADANIA ŚWIADECTWA! Chrześcijanin świadczący autentycznie to ten który nie wyrzekł się wiary nawet w najtrudniejszym doświadczeniu i sytuacji życia. Który zachował wierność i zaufanie do końca.

Będziecie w nienawiści u wszystkich !!!

Jednakże najdziwniejszy paradoks tej Ewangelii to dwa ostatnie zdania:

Ludzie, którzy was zdradzą – o śmierć was przyprawią – ALE – włos z głowy wam nie spadnie?

Jakim cudem?

Jezus mówi tu o dwóch światach. Mówi o śmierci fizycznej ale równocześnie o życiu wiecznym i życiu w duchu. Włos z głowy nie spadnie, bo męczennik za wiarę ma szeroko otwarte drzwi do Raju. Już nikt ani nic nie może mu zaszkodzić w łączności z Bogiem an wieki. Oddanie życia za wiarę zamyka rozdział życia na ziemi ale otwiera wieczny rozdział życia w Niebie – tam już żaden włos z głowy spaść nie może. Gdy człowiek przebywa w domu Ojca jest bezpieczny na wieki.

Panie przyjdź i pomóż świadczyć o Tobie w świecie. Ucz mnie świadectwa.