Tagi

, , , , , , , , , , , , , , ,

TYDZIEŃ 1

Ćwiczenie – także te duchowe – polegają na cyklicznym powtarzaniu tych samych treści. Powtarzanie pomaga lepiej ułożyć, przyswoić i wcielić w życie poznane treści. Ćwiczenie przez powtarzanie pozwala także w wytworzeniu dobrych nawyków i prawie automatycznych reakcji – naturalnych reakcji na pewne sytuacje czy wydarzenia w życiu. Ćwiczenie pozwala się przygotować na sytuacje kryzysowe – tak jak ćwiczenia przeciwpożarowe prowadzone cyklicznie w biurowcach i miejscach pracy. Z tego samego powodu św. Ignacy proponuje w ćwiczeniu 4 jeszcze raz wejść w te same treści. Spróbować spojrzeć z nowej perspektywy. Po przejściu pierwszych trzech ćwiczeń kolejna powtórka powinna pozwolić na jeszcze swobodniejsze wejście w treść ćwiczeń i skupienie się na wewnętrznym głosie Ducha Świętego.

Św Ignacy pisze o ćwiczeniu czwartym w następujący sposób:

Jest ono podjęciem [i powtórzeniem] tego trzeciego.

Powiedziałem „jest podjęciem” tzn. odprawia się je tak, by rozum nie szukając czego innego wytrwale rozważał, przechodząc w pamięci to, co już kontemplował w ćwiczeniach poprzednich. Te same trzy rozmowy końcowe. (ĆD 64)

Przejście rozumem przez treści ćwiczeń i doświadczenia poprzednich ćwiczeń. To Ćwiczenie jest już bardzo bliskie praktyce rachunku sumienia. Rozumowe podejście każe odpowiedzieć sobie na pytania:

 • o moje podejście do grzechu i nawrócenia i o moje typowe działania po grzechu ciężkim
 • o przyczyny moich grzechów, ich źródła, pierwsze pokusy które się pojawiają – jak się pojawiają, kiedy i jak można z nimi walczyć
 • czy nie pomnażam zła gdy trwam w grzechu, czy nie wpadam w spiralę zła. Czy nie byłem dla innych zaproszeniem do czynienia zła. Na ile osób i na kogo wpływał mój grzech – zgorszenie, które daję
 • co rani Miłość Boga w innych, przez moje postępowanie, a co im pomaga. Jak mogę się stawać dobry jak chleb, jak mogę pomnażać dobro. Jaka jest moja kultura osobista. Czy spoglądam w serce i mam serce
 • Jakie moje cechy się wybijają – czym mogę pociągnąć innych dom Boga, a gdzie jestem byle-jaki, grubiański, przeciętny i muszę popracować.

GRZECH ANIOŁÓW

 • To pytanie o pychę, wyniosłość, obmowy, oczernianie, kłamstwa, klasyfikowanie i szufladkowanie ludzi wokół,

GRZECH PIERWSZYCH RODZICÓW

 • To pytanie o zaufanie i obszary gdzie brak mi ufności do Boga
 • To pytanie o stosunek do Bożych darów, o uświadomienie sobie obdarowania – elementów Raju, którymi obsypuje mnie każdego dnia Bóg
 • Pytanie o bezpieczeństwo, pracę, szacunek, dom, jedzenie, najbliższych, każdy oddech i uderzenie serca….
 • To także pytanie o przekraczanie prostych nakazów i zakazów Boga. O przekraczanie prawa naturalnego. O to jakich dokonuję wyborów w życiu.

JEDEN GRZECH ŚMIERTELNY PRZED ŚMIERCIĄ

 • To pytanie o mój rozwój duchowy
 • Pytanie o modlitwy, kontemplacje, pielęgnowanie relacji, budowanie potencjału dobrego wyboru na ostatnią chwilę życia.
 • Pytanie o kruchość życia – ile razy czekałem ze spowiedzią. Ile razy mogłem zginąć po popełnieniu grzechu i powiedzieć Bogu „NIE” skazując się na wieczne potępienie?
 • To pytanie o cierpliwość, wiarę, zaufanie i wytrwałość – o tak jak ćwiczę się w tych cnotach.

Ćwiczenie drugie

PRZYPOMNIEĆ SOBIE GRZECHY ŻYCIA

 • Jakie mechanizmy się we mnie wytworzyły? Jakie pokłosie grzechów, nałogów, przyzwyczajeń przeszłości niosę w sobie dziś?
 • W jakich obszarach jestem wciąż beztroski i nic z nimi nie robię?

CIĘŻKOŚĆ GRZECHÓW

 • Które grzechy należy „zaatakować”. Gdzie jest łatwo osiągnąć sukcesy i strzec się by nie wpaść w grzech ciężki i przyczajenie
 • Jakie grzechy się powtarzają u mnie i jak z nimi walczyć
 • Jakie zdarzają się od czasu do czasu ale balansuję na granicy i za chwilę mogą stać się moim przyzwyczajeniem i nałogiem…

KIM JESTEM

 • Czy nie wynoszę się nie bagatelizuję grzechu.
 • Czy nie traktuję Boga jak kumpla, który przymknie oko na moje grzechy.

KIM JEST BÓG

 • Kim dla mnie jest BÓG?
 • Czy w Nim pokładam nadzieję i od Niego czerpię siły do walki

OKRZYK ZDZIWIENIA

 • Jaka jest moja relacja do tajemnicy Zmartwychwstania?
 • Ile jest w moim życiu dziękczynienia i uwielbienia dla Boga?

ROZMOWY:

Rozmowa pierwsza. Skierowana do Pani naszej, aby mi wyjednała u Syna swego łaskę dotyczącą trzech rzeczy:

P o p i e r w s z e, abym miał wewnętrzne odczucie i poznanie swoich grzechów i odczuł wstręt do nich.

P o d r u g i e, abym odczuł nieład swych czynów, a brzydząc się nim poprawił się i uporządkował.

P o t r z e c i e – prosić o poznanie świata, abym czując doń wstręt odrzucił od siebie rzeczy światowe i próżne. Odmówić Zdrowaś Maryjo.

Rozmowa druga. Skierowana do Syna, aby mi to samo wyjednał u Ojca. Odmówić Duszo Chrystusowa.

Rozmowa trzecia. Skierowana do Ojca, aby on sam, Pan odwieczny, udzielił mi tego samego. Odmówić Ojcze nasz. (ĆD 63)

Panie daj mi mądrość w podążaniu za Tobą, wlej wiarę i wytrwałość w walce z grzechem w moim życiu.