Tagi

, , , , , , , , , ,

TYDZIEŃ 1

Modlitwa trudna, ukrzyżowana. Modlitwa, przez którą rodzą się święci. Poza Eucharystią jedną z najczęściej wskazywanych dróg modlitewnych jest Różaniec. Dar Boga. Zaczął się jako pokorna modlitwa dla prostych ludzi, którzy niewiele rozumieli, nie potrafili czytać. Miał być prostym modlitewnym streszczeniem tajemnic Ewangelii. W historii ludzkości nieraz zapisał się jako potężny oręż: zwycięstwo z najazdem islamskim pod Lepanto, uchronienie od komunizmu Austrii po II wojnie światowej, walka z dyktatorem Marcosem na Filipinach i wiele innych. Różaniec to modlitwa na dzisiejsze czasy – przypomniała o tej modlitwie Maryja w objawieniach z Fatimy. Zaledwie 100 lat temu…

Ta modlitwa jest też wskazywana jako silna broń przeciwko pokusom szatana. Lekarstwo wyzwalające z nałogów i uzależnień – wyzwalające serce i życie człowieka.

Pokorna i prosta modlitwa, zabierająca serce człowieka w świat medytacji. A zarazem niezwykle pokorna – a Bóg pokornym daje łaski.

Litanijne powtarzanie „Zdrowaś Maryjo” to droga uwielbienia Boga. Bóg w tej modlitwie prowadzi dialog z Maryją. Wchodzimy w sam środek tajemnicy Wcielenia. Naśladujemy samego Boga w Jego pozdrowieniu skierowanym do Maryi.

Maryja w Magnificat sama zapowiada w proroczy sposób miliardy ust modlących się Różańcem: „… odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia…”

Na kanwie tej modlitwy spoglądamy oczyma Maryi na tajemnice Ewangelii. Rozważamy wydarzenie po wydarzeniu misterium Zbawienia. Tak jak Kościół czekający w Wieczerniku na Ducha świętego, z Maryją pośrodku. Stoimy i wspominamy te wszystkie niezwykłe wydarzenia. Ona- nowa Ewa. Matka Boga, Niepokalana – nie skażona grzechem. Ona – nowe stworzenie.

Różaniec oczyszcza wnętrze:

Jezus przemówił tymi słowami: „Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda! Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy! Oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta”. (Mt 23, 23-26)

 


Matko wstawiaj się za mną. Ucz mnie wchodzić w misteria Zbawienia. Pomóż mi spoglądać w głębię tych wydarzeń. Pomóż odnaleźć sens i głębię tych wydarzeń. Prowadź mnie drogą ku świętości. Wyproś dar otwartości na Boże wołanie, bym umiał odpowiadać tak jak Ty na jego zawołanie. Bym umiał wołać „FIAT”