Tagi

, , , , , , , , , , , ,

SŁOWO

Jezus powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca”. (J 10, 1-10)

Dobry Pasterz a najemnik:

  • Dobry Pasterz oddaje życie za owce <-> najemnik ucieka i zostawia owce na pewną śmierć.
  • Dobremu Pasterzowi zależy na owcach <-> najemnik traktuje to jako sprawę i zależy mu na własnym życiu a nie na owcach
  • Dobry Pasterz zna owce i owce znają jego <-> najemnik jest obcy dla owiec – musi stosować „kij i marchewkę” żeby owce go słuchały

Poza charakterystyką Dobrego Pasterza i najemnika Jezus mówi też o jedności.

JA jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca.

Jedność i dar poznania Boga na wzór relacji w Trójcy! Aż po ofiarę z życia z Miłości do owiec.

Ale Jezus nie ma ciasnych horyzontów. Szuka dalej i szerzej – szuka owiec, które poginęły ze stada albo są poza Jego stadem.

CEL TO JEDNOŚĆ!

Jedność w wielu wymiarach. Jedność ludzi, jedność z Bogiem. Wzorcem jest jedność wewnątrz Trójcy Świętej.

Jezus też bardzo jasno zapowiada śmierć i zmartwychwstanie…


Jezu, Dobry Pasterzu, cichy i pokornego serca,

uczyń serce moje na wzór serca Twego.