Tagi

, , , , ,

W dzisiejszym Słowie można zobaczyć Pawła któremu Duch Święty podpowiedział jedno zdanie – KERYGMAT – które zelektryzowało tłum. Paweł powiedział: „Głoszę Zmartwychwstanie” i zaczęły się rozruchy. Krzyż i Zmartwychwstanie będą znaiem sprzeciwu do końca świata – bo dotykają frontu wojennego, który przecina KAŻDE ludzkie serce! Frontu wojny sztandaru Chrystusa i Lucyfera!

W Jerozolimie trybun rzymski, chcąc się dowiedzieć dokładnie, o co Żydzi oskarżali Pawła, zdjął z niego więzy, rozkazał zebrać się arcykapłanom i całemu Sanhedrynowi i wyprowadziwszy Pawła stawił go przed nimi. Wiedząc zaś, że jedna część składa się z saduceuszów, a druga z faryzeuszów, wołał Paweł przed Sanhedrynem: „Jestem faryzeuszem, bracia, i synem faryzeuszów, a stoję przed sądem za to, że spodziewam się zmartwychwstania umarłych”. Gdy to powiedział, powstał spór między faryzeuszami i saduceuszami i doszło do rozdwojenia wśród zebranych. Saduceusze bowiem mówią, że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha, a faryzeusze uznają jedno i drugie. Zrobiła się wielka wrzawa, zerwali się niektórzy z uczonych w Piśmie spośród faryzeuszów, wykrzykiwali wojowniczo: „Nie znajdujemy nic złego w tym człowieku. A jeśli naprawdę mówił do niego duch albo anioł?” Kiedy doszło do wielkiego wzburzenia, trybun obawiając się, żeby nie rozszarpali Pawła, rozkazał żołnierzom zejść, zabrać go spośród nich i zaprowadzić do twierdzy. Następnej nocy ukazał mu się Pan i powiedział: „Odwagi! Trzeba bowiem, żebyś i w Rzymie świadczył o Mnie tak, jak dawałeś o Mnie świadectwo w Jerozolimie”. (Dz 22,30;23,6-11)

Jezus w Ewangelii mówi o jednosci o powrocie do jedności. Głównie w Kościele. Wie i mówił to otwarcie, że krzyż i głoszenie będzie się spotykało ze sprzeciwem. Ale siłę trzeba czerpać z JEDNOŚCI WPÓLNOTY KOŚCIOŁA. Dlatego z jednej strony ostrzega ale z drugiej modli się i zabiega o jedność.

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: „Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich”. (J 17,20-26)

Nieprawdopodobne są te słowa Jezusa, które wiążą JEDNOŚĆ z GŁOSZENIEM EWANGELII. Głoszenie nigdy nie bedzie autentyczne, jeśli będziemy mówili ludziom o miłosci, a z drugiej strony bedziemy podzieleni. Między JEDNOSCIĄ KOŚCIOŁA a głoszeniem EWANGELII można postawić znak równości. Jedność i wzajemna miłosć odwzorowują relację w Trójcy – pokazują światu KIM JEST BÓG!

Europa ma aż 6 patronów, którzy zabiegali o jej jedność. Którzy próbowali ją scalić na nowo – duchowo odbudować JEDEN DOM. Jak mocno dziś takich ludzi potrzeba. Odbudowujacych JEDNOŚĆ.

TO Jest polecenie Jezusa przed WNIEBOWSTĄPIENIEM. Czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. Włączajcie ich w KOSCIÓŁ. Budujcie jedna rodzinę. Nie w nas jest moc przemiany Europy ale w CHrystusie. Gdy ludzie włączą się w mistyczne Ciało Chrystusa, zbudują Jedność. ON ICH PRZEMIENI. Nie ewangelizujacy człowiek, ale sam Bóg przemiania. On mimo, że wstąpił do Nieba, ciągle tu ejst, ciągle działa, ciągle przychodzi w Sakramentach. On potrafi przemienić anty-wartości w skarby kośćioł i uczynic je drogą BŁOGOSŁAWIEŃSTW. On jest Bogiem i w Nim zawsze będą paradoksy. Trzeba się tylko dać mu pokierować i nie starać się Go objąć swym rozumem, poprawiać JEgo działania, ulepszać Jego dróg według naszych pomysłów. Nie można szukać wyników, wchodzić na ustępstwa, umowy, byle pozyskać więcej. Byle liczniejsi. Do BOga należy czas i świat i przesżłosć i teraźniejszośc i przyszłosć. Trzeba się uzbroić w cierpliwosć i współdziąłć z Nim. Święty paweł dziś powiedział co miał powiedzieć i nie słychać o tłumie nawróconych ale raczej o tłumie okładajacych się pięściami. Mógł namawiać i pójśc na ustępstwa choć wobec tej części która była mu przychylna.

 

Uczeń nie jest większy od Mistrza….

 

Weź Mamo i przyjmij całą wolnosć moją, wolę moją, pamiec i rozum. Weź wszystko to co mam i posiadam, z ręki Boga to wszystko pochodzi i Jemu to rpagnę oddać jako wyraz moję Miłosci. Rozporządzaj tym wszytkim według Jego woli i przygotuj jako dar doskonały na płtarz BOga w Niebie. Przynieś mi tylko Miłość i Łaskę a one w zupełności mi wystarczą.