Tagi

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Krzyż – znak sprzeciwu. Jak mówi i pokazuje święty Ignacy w ćwiceniu o Dwóch Sztandarach są tylko dwa obozy w tej wojnie i człowiek nie może pozostać w szarej strefie, w przestrzeni „zdemilitaryzowanej”. Musi się opowiedzieć po jednej ze stron. Czasem chodzi raz pod sztandar krzyża, raz pod wielki bilboard kłamstwa za którym jest pustka i niespełnione obietnice – za sztandar grzechu.

Chrystus będzie zawsze polaryzował, będzie wymagał decyzji i opowiedzenia się. Tego kto jest letni i lawiruje chce „zwymiotować” ze swoich ust. Krzyż także będzie znakiem spreciwu. Wydarenia po Zmartwychwstaniu pokazują do jakiego stopnia człowiek potrafi brnąć w kłamstwo i absurd.

Niewiasty trwały przy Jezusie mimo wszystko, Apostołowie zaparli się ale wrócili na zaproszenie Jezusa. Sanchedryn, nawet wobec faktu Zmartwychwstania zapowiadanego przez Słowo Boże, konstruują zasłonę, bilboard, ogłoszenie w ówczesych mediach społecznościowych, reklamę – Jezusa wykradli jego uczniowie. Działają politycznie i wykorzystują swe wpływy, by to kłamstwo uprawomocnić.

Mimo trzęsienia ziemi po śmierci JEzusa, mimo porozdzieranych zasłon przybytku, zaśmienia Słońca świadectwa żołnierzy pilnujacych grobu, mimo niezwykłych wydarzeń. Mimo świadomosći, żę złamali prawo wydając wyrok śmierci po zmroku. Mimo, że piłat 7 razy ogłosił Go niewinnym. Mimo to wszystko, konstruują kłamstwo, zamiast POSZUKAĆ PRAWDY. Zamiast BADAĆ. ZAMIAST ZAPYTAĆ BOGA!!!

Największy opór jest wśród „biskupów” Jeruzalem, u odpowiednika „papieża” dla  Żydów. W samym cenrum duchowym żydów. W Wysokiej Radzie, wsódród Uczonych w Piśmie, wśród Sanchedrynu. Uczeni w Piśmie, znajacy Pismo, Znający zapowiedzi – STRAŻNICY OCZEKIWANIA NA MESJASZA. Robią wszyskto by zmazać prawdę o MEsjaszu z powierzchni Ziemi!!! Bo ten Mesjasz od Boga nie zgadza się z ich wzorcem. TO ONI CHCĄ, BY BÓG SIĘ NAGIĄŁ DO ICH OBRAZU, A NIE BY TO ONI PODDALI SIĘ FORMOWANIU BOGA!!!

Taki był też Szaweł, którego dziś spotykamy. Jego jednak z czasem rpzekonało świadectwo krwi. pobłądził, bo jego myślenie było tak mocno wykrzywione przez to środowisko. Ale mimo wszystko gdzieś miał w sobie zapał. Zapał pracy dla Boga. Pogubił się, ale miał otwarte serce i Bóg skorygował jego drogę. Usłyszał kerygmat krwi Szczepana, który zaczął w nim kiełkować i w końcu zaoowocował pod Damaszkiem:

Szczepan mówił do ludu i starszych, i uczonych: Twardego karku i opornych serc i uszu! Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy! Któregoż z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Pozabijali nawet tych, którzy przepowiadali przyjście Sprawiedliwego. A wyście zdradzili Go teraz i zamordowali. Wy, którzy otrzymaliście Prawo za pośrednictwem aniołów, lecz nie przestrzegaliście go. Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. A on pełen Ducha świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. I rzekł: Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga. A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem. Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: Panie Jezu, przyjmij ducha mego! Szaweł zaś zgadzał się na zabicie Szczepana. (Dz 7,51-59;8,1)

Innym zabrakło odwagi poszukiwania i stworzyli hostorię która miałą zakłąmać wydarzenia śmierci i przede wszystkim ZMARTWYCHWSTANIA Jezusa. Stworzyli historię. Nie zbadali, nie sprawdzili, ale WYGENEROWALI HISTORIĘ. Bajkę, którą za pieniaze kazali opwiedzieć. Zapłacili za propagandę i reklamę… Będą jak Bóg – ustalą prawdę, będą źrółem prawdy – bo przecież Bóg ich oszukuje —> to tak bliskie temu jak szatan skusił Ewę!

Lud Jerozolimy nie ZADAŁ PYTAŃ. UWierzyli przewodnikom. Dali się ślepo poprowadzić. Nie skontestowali nie zbadali tej prawdy…!

Jezus nawet po Zmartwychwstaniu ciągle chce ratować Starszyznę! To im pierwszym OGŁOSZONE JEST ZMARTWYCHWSTANIE – IM PIERWSZYM, PRZEZ ŻOŁNEIRZY!!! A jednak… Tajemnica ludzkiej wolnosći i wyboru zła jest czsem przerażajaca. Skonstruowali pogłoskę która trwa wśród żydó po dzień dzisiejszy.

To ciagle jest w człowieku – BOŻE UDOWODNIJ MI!!! BO JA MAM TAKI PLAN NA CIEBIE BOŻE I MYŚLĘ, ŻE JEST DUŻO LEPSZY OD TWOJEGO!!! Po co ja się mam zmieniać. Lepiej Ty zaadoptuj swój plan do mojej osoby…

W Kafarnaum lud powiedział do Jezusa: Jakiego dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: Dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Rzekli więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba! Odpowiedział im Jezus: Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. (J 6,30-35)

Prawdę o Bogu można znaleźć w Słowie i Eucharystii. Tam można Go prawdziwie odkryć i rozpoznać.

Mamo, weź i przyjmij całą wolność moją, wolę moją, pamieć i rozum, weź wszystko to co mam i posiadam, Z ręki Boga to wszystko pochodzi i Jemu to pragnę oddać przez Twoje Matczyne ręce. Ty Mamo, która znasz wolę Ojca, rozporządzaj tym wszystkim. Przynieś mi tylko Miłość i Łaskę a one w zupełnosći mi wystarczą.