Nastała wielka cisza…

Przejmująca cisza, po wrzawie wjazdu do Jerezolimy, po skandowaniu tłumu: „na krzyż z Nim!”

Cisza…

Jezus zasnął snem śmierci, by pójść zbudzić Adama czekającego od stworzenia świata… Od momentu wygnania z Raju nie widział Jezusa…

Jezus przyszedł go wyciągnąć z tego mroku…