Tagi

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Wiara wędruje z pokolenia na pokolenie. Rodzice, dziadkowie, chrezestni, wzorce w rodzinie. Taką drogą najczęściej przekazywana jest wiara. Z pokolenia na pokolenie. W każdym drzewie genealogicznym są też słabe ogniwa, są osoby,które pobłądziły, nie były z Bogiem blisko, zabłądziły.

Także w drzewie genealogicznym Jezusa nie ma samych świętych i nieskalanych, nie ma samych proroków. Są znani i mniej znani. Są tacy, których historia na kartach Biblii pokazuje błądzenie, grzech. Jest wielu takich którzy cudownie zaczynali a kończyli bardzo źle jak choćby Dawid czy Salomon, są też tacy, którzy żyli w świecie dworów królewskich daleko od Boga i gdzieś po drodze odkryli swą tożsamość i u kresu życia byli niezwykle blisko Boga jak Mojżesz, czy Eliasz, którzy według tradycji zostali wzięci do Nieba… Bóg jest Wszechmogący – świat nigdy nie wymknie Mu się z rąk, z Jego kontroli. Tylko Bóg potrafi przemienić największy grzech w drogę ku błogosłąwieństu. On potrafi przemienić człowieka, świat, narody… On też potrafi uleczyć hostorię życia człowieka…

Mądrości Najwyższego, która zarządzasz wszystkim mocno i łagodnie, przyjdź i naucz nas drogi roztropności. (Aklamacja z Adwentu na 17 Grudnia)

Wzorcem drogi do Boga są ci, którzy znaleźli się u szczytu genealogi. Józef z rodu Dawida i poślubiona mu Maryja. Szczególnie Ona – Niepokalana – Oblubienica Boga. Tak jak genealogia prowadzi od Abrahama do Jezusa, tak też przez Maryję człowiek zawsze dotrze do Jezusa. On jest Celem, koroną i Maryja nigdy Go nie przesłania…

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma; Esrom ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń. (Mt 1, 1-17)

Maryja i Józef przynoszą Jezusa światu, opiekują się Nim, przekazują Mu wiarę, uczą religijności, ale nigdy nie przesłaniają, nie powstrzymują Go w Jego misji…

Idąc przez Maryję do Jezusa Chrystusa, Jego też czcimy, ponieważ przez to zaznaczamy, że nie jesteśmy godni zbliżać się do Jego nieskończonej świętości bezpośrednio, z powodu naszych grzechów, i że potrzebujemy Maryi, Jego świętej Matki, by była naszą Orędowniczką oraz Pośredniczką u Niego, który jest naszym Pośrednikiem. Oznacza to jednocześnie, że zbliżamy się do Niego jako do naszego Pośrednika i naszego Brata, uniżając się przed Nim jako naszym Bogiem i Sędzią. Jednym słowem, znaczy to: ćwiczyć się w pokorze, która zawsze jest zdolna ująć Serce Boga. (pkt. 36. „Tajemnica Maryi” św. Ludwik)

Matko Najświętsza prowadź mnie do Twego Syna. Ty w której sercu gościła zawsze radość, przywróć mem sercu radość – jeśli taka jest wola Boga. Przynieś dar radosnego cozekiwania na Pana. Pogłębiania mojej więzi z Nim. Weź i przyjmij Matko i zanieś Twemu Synowi całą wolność moją, wolę, weź PAMIĘĆ i ROZUM, to wszystko co zostało we mnie ukształtowne przez historię mego życia, przez pokolenia, rodziców, dziadków, przez moje dotychczasowe życie, weź moją wiedzę, talenty, pracę, osiągniecia, relacje, weź wszystko to co mam i posiadam i zanieś to Twemu Synowi. Rozporządzaj tym jak On zechce, bo z Jego ręki to wszystko pochodzi i Jemu chcę to wszystko przez Ciebie Matko oddać jako wyraz mojej Miłości.

Pośredniczko Łask przynieś tylko Miłość i Łaskę a to mi w zupełności wystarczy.