Bóg dał ludzkości łasaki przez Maryję. W Zwiastowaniu i Wcieleniu posłał do Niej Ducha Świętego – Niepokalane Poczęcie. Ona w swej wolności i miłości przyjęła zaproszenie Boga do bycia Matką Jezusa. Maryja przyjęła ogrom łask Trójcy Świętej i przyniosła światu największy z darów – Jezusa. Maryja jest Pośredniczką łask. Cykl łaski zamyka się też w drugą stronę – od człowieka ku Bogu. Zamyka się z Niej – Królowej, Orędowniczce. Łaska wraca do Stwórcy tym samym kanałem, jakim przyszła do człowieka od Stwórcy. W Maryi i przez Maryję.

Potrzebowałbym wiele światła, aby doskonale opisać wzniosłość tej praktyki, natomiast posługując się tylko streszczeniem, powiem:

–Oddawać siebie w ów sposób Jezusowi przez Maryję to naśladować Boga Ojca, który nam dał swego Syna przez Maryję i który udziela nam swoich łask tylko przez Nią. To znaczy także: naśladować Syna Bożego, który przyszedł do nas przez Maryję, i daje nam przykład, by iść do Niego tą samą drogą, jaką On do nas przyszedł, a jest nią Maryja. To wreszcie: naśladować Ducha Świętego, który udziela nam swych łask i darów tylko przez Maryję. Czyż nie jest to słuszne, mówi św. Bernard,żeby łaska wracała do swego Stwórcy tą samą drogą, jaką do nas przyszła? (pkt 35. „Tajemnica Maryi” św. Ludwik)