Tagi

, , , , , , , , , , , , ,

Jezus najpierw przechodzi sam. Posługuje ludziom – naucza, głosi Ewangelię, leczy wszystkie choroby i słabości. Potem zaprasza swoich uczniów do współposługiwania. Do poddania swojej woli Jego pragnieniu. Jezus najpierw udziela uczniom władzy a potem rozsyła och po całym świecie z Dobrą Nowiną. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Żeby pójść za Jezusem muszą poddać swoją wolę Jego poleceniu. On wyraża swe pragnienie, wyposaża ich i posyła. Potem czeka już tylko na ich odpowiedź – odpowiedź przez czyny.

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości. Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: „Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”. (Mt 9,35-10,1.5.6-8)

Izajasz daje niesamowitą wizję dla ludzi, którzy podążą za wolą Boga, którzy poddają swoją wolę pod wolę Boga. Oddają Bogu swoją wolnośći pójdą z Nim. Nie ominie ich KRZYŻ. Będą doświadczali chlaba uciesku i pili wodę utrapienia, ale też wyleje się na nich obfitość łask:

To mówi Pan Bóg, Święty Izraela: Zaiste, o ludu, który zamieszkujesz Syjon w Jerozolimie, nie będziesz gorzko płakał. Rychło Bóg okaże ci łaskę na głos twojej prośby. Ledwie usłyszy, odpowie ci. Choćby ci dał Pan chleb ucisku i wodę utrapienia, twój nauczyciel już nie odstąpi, ale oczy twoje patrzeć będą na twego mistrza. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za tobą: „To jest droga, idźcie nią!”, gdybyś zboczył na prawo lub na lewo. On użyczy deszczu na twoje zboże, którym obsiejesz rolę, a chleb z urodzajów gleby będzie soczysty i pożywny. Twoja trzoda będzie się pasła w owym czasie na rozległych łąkach. Woły i osły obrabiające rolę żreć będą paszę dobrze przyprawioną, która została przewiana opałką i siedlaczką. Przyjdzie do tego, iż po wszystkich wysokich górach i po wszystkich wzniesionych pagórkach znajdą się strumienie płynących wód na czas wielkiej rzezi, gdy upadną warownie. Wówczas światło księżyca będzie jak światło słoneczne, a światło słońca stanie się siedmiokrotne, jakby światło siedmiu dni, w dniu, gdy Pan opatrzy rany swego ludu i uleczy jego sińce po razach. (Iz 30,19-21.23-26)

Pójście za Panem prowadzi do bycia błogosłwionym –  SZCZĘŚLIWYM! Żeby pójść, potrzeba ZAUFAĆ! Gdy komuś nie ufasz nie podejmiesz jego poleceń. Nie pójdziesz za jego wizją dla twego życia. ZAUFAĆ:

Szczęśliwi wszyscy, co ufają Panu

Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu
słodko jest Go wychwalać.
Pan buduje Jeruzalem,
gromadzi rozproszonych z Izraela.

On leczy złamanych na duchu
i przewiązuje im rany.
On liczy wszystkie gwiazdy
i każdej nadaje imię.

Nasz Pan jest wielki i potężny,
a Jego mądrość niewypowiedziana.
Pan dźwiga pokornych,
karki grzeszników zgina do ziemi.
(Ps 147,1-2,3-4,5-6)

Św Ludwik w „Tajemnicy Maryi” w punkcie 28 pokazuje na czym polega prawdziwe nabożeństwo do Maryi. Jak pójść za Bogiem pod czujną opieką Matki. Mówi o najlepszej drodze wraz z Maryją tak:

Duszo wybrana! Nabożeństwo to polega na całkowitym oddaniu się Maryi jako niewolnik miłości, a przez Nią Jezusowi; na czynieniu wszystkiego z Maryją, w Maryi i dla Maryi.

Poświęcić wszystko dla Boga przez ręce Maryi…

Weź Panie i przyjmij całą wolność moją, pamięć, wolę i rozum, weź moje talenty, umiejetności, pracę i relacje. Weź Panie wszystko to, co mam i posiadam, z Twojej ręki to pochodzi i Tobie to oddaję jako wyraz mojej Miłości. Ty tym wszystkim rozporządzaj według Twojego uznania. Daj mi tylko Miłość i Łaskę a to mi w zupełności wystarczy.