Tagi

, , , , , , , , , , ,

Radość Jezusa. Jak ona mogła wyglądać. Pełna uśmiechu, pokoju…

Poznanie Boga przychodzi przez Syna, gdy Ten zechce człowiekowi objawić cząstkę Ojca. I potem zwraca się do tych, którym OBJAWIŁ cząstkę Ojca:

„Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli”.

Jezus raduje się, że sprawy Królestwa dotarły do serc ludzi prostego serca. Dziecięcego serca:

Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: „Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli”. (Łk 10,21-24)

Tylko serce proste potrafi być otwarte na dary od Boga. Na wszelkie dary – zarówno te przyjemne jak i te zanurzone mocno w krzyżu. Serce proste przyjmuje i akceptuje, nie wywraca na piątą stronę i nie intelektualizuje szukając wyjaśnień, skrótów, uproszczeń. Serca proste przyjmują drogą wiary nie próbując wyjaśnić wszystkiego do końca.

Maryja prowadzi serca proste do Syna, a Syn OBJAWIA takim sercom OJCA:

Ten, kto znalazł Maryję poprzez prawdziwe nabożeństwo, nie jest przez to samo wolny od krzyża i cierpień. Doświadcza ich nawet więcej niż ktokolwiek inny, ponieważ Maryja, będąc Matką żyjących, daje swoim dzieciom cząstkę Drzewa Życia, którym jest Krzyż Jezusa. Lecz Ona, rozdzielając te dobre krzyże, daje też łaskę, by je mogły nosić cierpliwie i radośnie, tak, że krzyże, jakie im daje, są raczej słodyczą; są raczej krzyżami pociechy aniżeli goryczy. Jeśli nawet dzieci Jej odczuwają przez jakiś czas gorycz kielicha, który trzeba wypić, żeby być przyjacielem Boga, to pociecha i radość, jakie po tym smutku Matka Boża im gotuje, pobudzają je niezmiernie do noszenia krzyży jeszcze cięższych i bardziej gorzkich. (pkt. 22 „Tajemnica Maryi” św. Ludwik)

Także wizja Izajasza jest niezwykła. Szczególnie ta opowiadajaca o łagodności świata, o delikatności świata po przyjściu Pana. Bóg jest pełen paradoksów, bo jest nieskończony i nieograniony ludzkim umysłem. Dlatego wszystko w wierze, co nie ma w sobie elementu paradoksu powinno być w jakiś sposób podejrzane… Dlatego tak niezwykle na wezwanie Boga odpowiadają serca proste, które z paradoksami wiary przechodzą do porządku dziennego. Przyjmują i idą dalej, biorąc na ramiona krzyże…

Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się Odrośl z jego korzenia. I spocznie na niej Duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pana. Upodoba sobie w bojaźni Pana. Nie będzie sądził z pozorów ni wyrokował według pogłosek; raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na norze kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą ani zgubnie działać po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana na kształt wód, które przepełniają morze. Owego dnia to się stanie: Korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów. Do niego ludy przyjdą z modlitwą, i sławne będzie miejsce jego spoczynku. (Iz 11,1-10)

To dopiero jeden z pierwszych dni Adwentu, a Słowo Boże już ma w sobie cienie KRZYŻA. Pień Jessego na szczycie Góry. Drzewo przemiany całego świata. Dla chrześcijanina ten symbol prowadzi na szczyt Golgoty…

Jezu cichy i serca pokornego, uczyń moje serce prostym na wzór serca Twego.