Tagi

, , , , ,

Jak stać się świętym?

Św. Ludwik Grignion de Montfort przedstawia szczegóły tej tajemnicy. On stał się wielkim świętym Kościoła – zatem wie co mówi. Zna drogę. Ścieżkę wąską i ciasną. Dlatego stawia ważne warunki na samym jej początku:

  • Tą tajemnicę są w stanie przyjąć tylko tacy, którzy na nią zasługują poprzez swoje pobożne życie. Modlitwę, jałmużnę, umartwienie, prześladowanie. Tym którzy znoszą to wszystko przez gorliwość o zbawienie dusz ludzi. Tym, którzy zapierają się siebie…
  • Kolejny warunek jest jeszcze bardziej surowy i zawiera swoistą przestrogę… O tyle o ile… Posłużysz się tą drogą o tyle, o ile uczynisz z niej użytek i będziesz ją praktykował. Ten któremu wiele dano, od tego wiele będzie się wymagało. Dlatego poznajac drogę trzeba się strzec, by nie pozostać beczynnym i z założonymi rękami, bo wówczas ten sekret staje się duchową trucizną i wyjdzie człowiekowi na potępienie. Chodzi o to by nie wpaść w duchowe lenistwo. Bo tylko zniechęcenie na drodze duchowej ejst prawdziwą przegraną. Kto walczy mimo setek porażek, ten idzie do przodu. Kto siada na kanapie i czeka aż się nawróci na koniec życia może przeoczyć ostatnią szansę w życiu…
  • Dziękczynienie! To trzeci warunek. Dziękować Bogu do końca życia, że pozwolił poznać tą tajemnicę. To wielka i bezcenna łaska.
  • Tajemnicę poznaje się w prostocie, pokorze i ubóstwie. W Krzyżu! Prawdziwe dary Boga zawsze wpisują się w krzyż. Głębię tej tajemnicy poznaje się bowiem przez ćwiczenie – posługiwanie się nią w najprostszych czynnościach życia. Walka duchowa powoli oczyszcza z grzechów i pozwala zobaczyć coraz głębię cud Bożej łąski i tajemnic, które Bóg odsłania przed człowiekiem.

Św. Ludwik na początek prosi o odmówienie pobożne modlitwy do Maryi i prośby o Ducha Świętego:

Tekst hymnu z Nieszporów na 8 Grudnia:

Witaj, Gwiazdo morza,
Wielka Matko Boga,
Panno zawsze czysta,
Bramo niebios błoga.

Ty, coś Gabriela
Słowem przywitana,
Utwierdź nas w pokoju,
Odmień Ewy miano.

Winnych wyzwól z więzów,
Ślepym przywróć blaski,
Oddal nasze nędze,
Uproś wszelkie łaski.

Okaż, żeś jest Matką,
Wzrusz modłami swymi
Tego, co Twym Synem
Zechciał być na ziemi.

O Dziewico sławna
I pokory wzorze,
Wyzwolonym z winy
Daj nam żyć w pokorze.

Daj wieść życie czyste,
Drogę ściel bezpieczną,
Widzieć daj Jezusa,
Mieć z Nim radość wieczną.

Bogu Ojcu chwała,
Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym
Jedno uwielbienie. Amen.
Wołanie do Ducha Świętego:

Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco łask drogich,
Przyjdź, światłości sumień.

O najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie!

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia,
Jeno cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym
Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

Amen. Alleluja.