Tagi

, , , , , , ,

Wyjaśnij nam Słowo.

Panie Jezu powiedz nam Homilię 🙂

Rozjaśnij znaczenie Słowa. Pokaż jego głębię i niezwykłą treść.

Bez wołania do Jezusa medytacja i kontemplacja bardzo łatwo może sprowadzić człowieka na manowce. Bez wyjaśnienia Jezusa można płynąć zaledwie po powierzchi ludzkich spostrzeżeń. Jezus poprowadzi w głębię ducha.

Jezus pokazuje dziś dwa sztandary. W prostej przypowieści o nasionach dobrych i nasionach chwastów. Obozie Chrystusa i Lucyfera. Obóz tego drugiego już pragrał. Nawet w objaśnieniu Jezusa to widać. Na końcu czasów ta rzegrana się mozno uwydatni.

Sprawiedliwi będą jaśnieć jak słońce – jak JEZUS – będą promienieli Bożą łaską.

Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście! On odpowiedział: Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha! (Mt 13,36-43)